• Havets miljø 1998 (Miljørapporten) 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;1998:2, Research report, 1998-03)
  • Havets miljø 1999 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;2-1999, Research report, 1999-03)
  • Havets miljø 2000 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;2-2000, Research report, 2000-02)
  • Miljørapport 1994 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;2-1994, Research report, 1994-03)
  • Miljørapport 1995 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;2-1995, Research report, 1995-03)
  • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

   Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
   Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...