• Havbruksrapport 2004 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Ervik, Arne; Kristiansen, Tore S.; Oppedal, Frode (Fisken og havet, særnummer;3-2004, Research report, 2004-02)
  • Havforskningsrapporten 2011 : Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Fossum, Petter; Hauge, Marie; Mangor-Jensen, Anders; Ottersen, Geir; Røttingen, Ingolf; Sundet, Jan H.; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2011, Research report, 2011-03)
  • Kyst og havbruk 2005 

   Boxaspen, Karin; Agnalt, Ann-Lisbeth; Gjøsæter, Jakob; Jørgensen, Lis Lindal; Skiftesvik, Anne Berit (Fisken og havet, særnummer;2-2005, Research report, 2005-04)
  • Kyst og havbruk 2009 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Bakketeig, Ingunn; Haug, Tore; Knutsen, Jan Atle; Opstad, Ingegjerd (Fisken og havet, særnummer, Research report, 2009-04)