Now showing items 39-58 of 114

  • Havets ressurser 2003 

   Michalsen, Kathrine (Fisken og havet, særnummer;1-2003, Research report, 2003-02)
  • Havets ressurser 2004 

   Michalsen, Kathrine (Fisken og havet, særnummer;1-2004, Research report, 2004-03)
  • Havets ressurser og miljø 2005 

   Bakketeig, Ingunn; Dommasnes, Are; Føyn, Lars; Haug, Tore; Iversen, Svein A.; Røttingen, Ingolf; Svendsen, Einar; Torstensen, Else (Fisken og havet, særnummer;1-2005, Research report, 2005-05)
  • Havets ressurser og miljø 2006 

   Iversen, Svein A.; Fossum, Petter; Gjøsæter, Harald; Skogen, Morten D.; Toresen, Reidar (Fisken og havet, særnummer;1-2006, Research report, 2006-03)
  • Havets ressurser og miljø 2007 

   Skogen, Morten D.; Gjøsæter, Harald; Toresen, Reidar; Robberstad, Yvonne (Fisken og havet, særnummer;1-2007, Research report, 2007-03)
  • Havets ressurser og miljø 2008 

   Gjøsæter, Harald; Huse, Geir; Robberstad, Yvonne; Skogen, Morten D. (Fisken og havet, særnummer;1-2008, Research report, 2008-03)
  • Havets ressurser og miljø 2009 

   Gjøsæter, Harald; Dommasnes, Are; Falkenhaug, Tone; Hauge, Marie; Johannesen, Edda; Olsen, Erik; Skagseth, Øystein (Fisken og havet, særnummer, Research report, 2009-04)
  • Havforskningsrapporten 2010 

   Gjøsæter, Harald; Haug, Tore; Hauge, Marie; Karlsen, Ørjan; Knutsen, Jan Atle; Røttingen, Ingolf; Skilbrei, Ove; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2010, Research report, 2010)
  • Havforskningsrapporten 2011 : Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Fossum, Petter; Hauge, Marie; Mangor-Jensen, Anders; Ottersen, Geir; Røttingen, Ingolf; Sundet, Jan H.; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2011, Research report, 2011-03)
  • Havforskningsrapporten 2012 

   Aglen, Asgeir; Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og havet, særnummer;1-2012, Research report, 2012-03)
  • Havforskningsrapporten 2013 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2013, Research report, 2013-03)
  • Havforskningsrapporten 2014 

   Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2014, Research report, 2014-03)
  • Havforskningsrapporten 2015 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2015, Research report, 2015)
  • Havforskningsrapporten 2016 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2016, Research report, 2016-03)
  • Havmiljøet og havmiljøundersøkelser i de norske fiskeriområder i 1978 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt (Fisken og havet, særnummer;1980:1, Research report, 1980)
  • Kyst og havbruk 2005 

   Boxaspen, Karin; Agnalt, Ann-Lisbeth; Gjøsæter, Jakob; Jørgensen, Lis Lindal; Skiftesvik, Anne Berit (Fisken og havet, særnummer;2-2005, Research report, 2005-04)
  • Kyst og havbruk 2006 

   Svåsand, Terje; Boxaspen, Karin; Dahl, Einar; Jørgensen, Lis Lindal (Fisken og havet, særnummer;2-2006, Research report, 2006-03)
  • Kyst og havbruk 2007 

   Dahl, Einar; Hansen, Pia Kupka; Haug, Tore; Karlsen, Ørjan (Fisken og havet, særnummer;2-2007, Research report, 2007-03)
  • Kyst og havbruk 2008 

   Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt (Fisken og havet, særnummer;2-2008, Research report, 2008-03)
  • Kyst og havbruk 2009 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Bakketeig, Ingunn; Haug, Tore; Knutsen, Jan Atle; Opstad, Ingegjerd (Fisken og havet, særnummer, Research report, 2009-04)