Now showing items 12-31 of 114

  • Havbruksrapport 1993 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;3-1993, Research report, 1993-01)
  • Havbruksrapport 1995 

   Naas, Kjell Emil (Fisken og havet, særnummer;3-1995, Research report, 1995-02)
  • Havbruksrapport 1996 

   Dahle, Geir (Fisken og havet, særnummer;3-1996, Research report, 1996-03)
  • Havbruksrapport 1997 

   Christiansen, Rune (Fisken og havet, særnummer;3-1997, Research report, 1997-03)
  • Havbruksrapport 1998 

   Mortensen, Stein H. (Fisken og havet, særnummer;3-1998, Research report, 1998-03)
  • Havbruksrapport 1999 

   Kristiansen, Tore S. (Fisken og havet, særnummer;3-1999, Research report, 1999-03)
  • Havbruksrapport 2000 

   Karlsen, Ørjan; Mangor-Jensen, Anders (Fisken og havet, særnummer;3-2000, Research report, 2000-02)
  • Havbruksrapport 2001 

   Olsen, Rolf Erik; Hansen, Tom (Fisken og havet, særnummer;3-2001, Research report, 2001-02)
  • Havbruksrapport 2002 

   Glette, Johan; van der Meeren, Terje; Olsen, Rolf Erik; Skilbrei, Ove (Fisken og havet, særnummer;3-2002, Research report, 2002-02)
  • Havbruksrapport 2003 

   Ervik, Arne; Kiessling, Anders; Skilbrei, Ove; van der Meeren, Terje (Fisken og havet, særnummer;3-2003, Research report, 2003-02)
  • Havbruksrapport 2004 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Ervik, Arne; Kristiansen, Tore S.; Oppedal, Frode (Fisken og havet, særnummer;3-2004, Research report, 2004-02)
  • Havbruksrapport for 1990 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1990:3, Research report, 1990-04)
  • Havbruksrapport for 1991 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1991:3, Research report, 1991-04)
  • Havbruksrapport for 1992 

   Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1992:3, Research report, 1992-01)
  • Havbruksrapporten 1994 

   Hansen, Tom; Glette, Johan; Jensen, A.M. (Fisken og havet, særnummer;1994:3, Research report, 1994-01)
  • Havets miljø 1998 (Miljørapporten) 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;1998:2, Research report, 1998-03)
  • Havets miljø 1999 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;2-1999, Research report, 1999-03)
  • Havets miljø 2000 

   Aure, Jan (Fisken og havet, særnummer;2-2000, Research report, 2000-02)
  • Havets miljø 2001 

   Fosså, Jan Helge (Fisken og havet, særnummer;2-2001, Research report, 2001-02)
  • Havets miljø 2002 

   Fosså, Jan Helge (Fisken og havet, særnummer;2-2002, Research report, 2002-02)