Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBacke-Hansen, Pia
dc.contributor.authorDanielssen, Didrik S.
dc.contributor.authorDahl, Einar
dc.contributor.authorDybern, Bernt Ingemar
dc.contributor.authorHernroth, Lars
dc.date.accessioned2007-08-02T12:50:58Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113451
dc.description.abstractDuring SKAGEX I surveys were camed out from the northern Kattegat to the border between the Skagerrak and the North Sea in May-June 1990. This paper presents data of some important phytoplankton species with focus on abundance and distribution in the area. The SKAGEX phytoplankton database and its software (OSTROWSKI 1999) was used. The species were from the dinoflagellate genera Dinophysis and Ceratium; D. acuminata, D. acuta, D. nowegica, C. furca, C. Jusus, C. lineatum, C. longipes and C. tripos, and two diatoms, Proboscia alata and Skeletonema costatum. During the expedition eight sections including 6-12 stations were sampled, according to an agreed procedure, every third day from 24 May until 20 June. Some of the dinoflagellate species and the diatoms were rather common often occuning in the whole area. There was a difference between species as to their peak times. Maximum cell concentrations were often found around 20 m depth (near the halocline). All species had a pronounced spatia1 and time variation (patchiness). A closer analysis of the relation between distribution and abundance of the species and the influence of other factors is necessary for a better understanding of the wide variations of the Skagerrak and Northem Kattegat phytoplankton. SAMMENDRAG Under SKAGEX I ble det i mai-juni 1990 foretatt algeundersøkelser fra det nordlige Kattegat til grensen mellom Skagerrak og Nordsjøen. Denne rapporten presenterer, ved hjelp av SKAGEX phytoplankton database og software (OSTROWSKI 1999), data over noen viktige phytoplanktonarter med fokus på tallrikhet og utbredelse i området. Artene bestod av dinoflagellatene Dinophysis og Ceratium; D. acuminata, D. acuta, D. nowegica, C. furca, C. fusus, C. lineatum, C. longipes og C. tripos, og diatomeene Proboscia aiata og Skeletonema costatum. I løpet av perioden ble det tatt prøver fra åtte lokaliteter med 6-12 stasjoner hver tredje dag fra 24. mai til 20. juni i følge standard prosedyre. Noen av dinoflagellatartene og diatomeene var ganske vanlige og forekom ofte i hele området. Det var forskjell mellom artenes kulmineringstidspunkt. Maksimum cellekonsentrasjoner ble ofte funnet i ca 20 m dyp (nær haloklinen). Alle arter hadde en utpreget flekkvis utbredelse i tid og rom. En nærmere analyse av forholdet mellom artenes utbredelse og mengde og innflytelse av andre faktorer er nødvendig for å få en bedre forståelse av de store variasjonene av phytoplankton i Skagerrak og nordlige Kattegat.en
dc.format.extent1559819 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries2002-01en
dc.subjectSkagerraken
dc.subjectSkagerrak coasten
dc.subjectalgeren
dc.subjectalgaeen
dc.titleVariation in space and time of different phytoplankton species during Skagex Ien
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber40 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel