Show simple item record

dc.contributor.authorGjøsæter, Harald
dc.contributor.authorDommasnes, Are
dc.contributor.authorRøttingen, Bente
dc.date.accessioned2007-10-23T14:11:30Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113175
dc.description.abstractThe abundance and geographical distribution of the Barents Sea capelin stock have been monitored using acoustic methods since 1972. Today, 26 years later, it is one of the few stocks, within the ICES area, for which an annual acoustic stock size estimate serves as the only basis for stock assessment and management. The results from the annual surveys are given in anonymous cruise reports. The methods have changed and a large development has taken place in the technical equipment since the early 1970s. The time series of acoustic estimates from the annual autmnn surveys, as well as the development of methods in the period 1972- 1984, were reviewed in a report to the second Norwegian-Russian symposium in Bergen 1984 (Dommasnes and Røttingen 1985). Since then, another 13 years have been added to the time series and the development of methods has continued. Some arnendments and corrections have been made to the software used for calculation of stock abundance and, in the present review, all stock size estimates have been recalculated. Therefore, the estimates presented here deviate somewhat from those presented earlier. In an article titled "Acoustic stock measurements of the Barents Sea capelin 1972- 1997 - A review" in the journal Sarsia, a comprehensive review of these data is presented (Gjøsæter et al. 1998). Figures and tables showing details of geographical distribution and stock size estimation each year were meant to accompany that article. However, the large amount of figures and tables could not be included there, and therefore we have chosen to present this material in Fisken og Havet, to supplement the article in Sarsia. Some of the text from that article is reproduced here, some of it, for example the sections dealing with accuracy and precision of the estimates, are left out. Please refer to the article in Sarsia for a more complete discussion of these topics. NORSK SAMMENDRAG:Sidan 1972 er mengde og utbreiing av lodde i Barentshavet blitt overvaka ved hjelp av akustikk. I dag er dette en av dei få bestandane innanfor ICES-området som vert overvaka og forvalta utelukkande på grunnlag av eit årleg, akustisk, bestandsmål. Resultata frå det årlege akustiske toktet vert presenterte i anonyme og upubliserte toktrapportar. Metodane har endra seg, og det tekniske utstyret er gradvis vorte forbetra. Eit oversyn over utviklinga i perioden 1972 til 1984 vart presentert på det norsk-russiske loddesymposiet i Bergen i 1984 (Dommasnes og Rottingen 1985). Sidan er nye 13 år lagt til tidsserien, metodeutviklinga har halde fram, og tida er no inne til å presentere heile denne akustiske tidsserien. Programma bruka til å rekna ut mengda fisk er retta og forbetra på ein del punkt opp gjennom åra. Bestandsestimata attgjevne i denne artikkelen er difor rekna ut på nytt, og ski1 seg nok0 frå dei estimata som tidlegare er presenterte. I ein artikkel i tidsskriftet Sarsia kalla "Acoustic stock measurements of the Barents Sea capelin 1972-1997 - A review" (Gjøsæter et al. 1998) presenterer vi ein grundig gjennomgang av denne tidsserien. Detaljerte fgurar og tabellar som viser utbreiing og mengde av lodde kvart år var meint å inngå der, men materialet vart for omfangsrikt. Vi har difor valt å presentere dette materialet her. For heilskapen si skuld har vi også teke med ein del av teksten i den omtala artikkelen i Sarsia, men t.d. diskusjonen om godleiken av estimata har vi ikkje teke med her. Lesarane som har interesse av dette stoffet vert bedne om å lesa artikkelen i Sarsia.en
dc.format.extent2538448 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr. 4-1998en
dc.subjectakustikken
dc.subjectacousticsen
dc.subjectBarentshaveten
dc.subjectBarents Seaen
dc.subjectloddeen
dc.subjectcapelinen
dc.titleAcoustic investigations of size and distribution of the Barents Sea capelin stock 1972-1997en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber71 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record