Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Meeren, Terje
dc.contributor.authorMagnesen, Thorolf
dc.contributor.authorTorkildsen, Lise
dc.contributor.authorAndersen, Sissel
dc.date.accessioned2007-10-17T10:59:05Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/112639
dc.description.abstractThe project is a result of efforts to develop commercial spat production of scallops (Pecten maximus). In June 1996 1.6 mill. NOK was made available from the NUMARIO program of the Norwegian Ministry of Fisheries for initiation of an upscaling project. By bridging research and development of a spat production line, this project supports the R&D activity for the scallop industry. The project is outlined for a 4-year period, and the present document is a report of the scientific work initiated in 1996. Investigations started on six topics: a) effects of algal composition in the food of broodstock scallops, b) effects of food composition on the ability of synchrony in larval metamorphosis, c) defining the lower limit of food density required by post-larvae, d) use of recirculation to reduce amounts of water and algae needed in the production of post-larvae, e) preparation of an operation manual for lagoon management in the production of spat in a landbased facility, and f) improvement of cultivation methods for a specific food algae (the diatom Chaetoceros calcitrans pumilum) which is an important species in the spat production. The results from the experiments of these topics are in the following presented in separate task reports. Summary of the topic results is therefore given in the individual task reports. The experiments were carried out at Institute of Marine Research, Austevoll Aquaculture Research Station and Scalpro A/S. Data from Sealife A/S were available for evaluation of the lagoon system. One major conclusion of the project work was that spat production of scallops very likely may suffer from pathogenic bacteria. In the prolongation of the upscaling project, it is therefore important that further research in this area is intensified. NORSK SAMMENDRAG: Prosjektet er et resultat av en satsning for å utvikle kommersiell yngelproduksjon av kamskjell (Pecten maximus). I Juni 1996 ble det gitt tilsagn om 1,6 mill NOK fra Fiskeridepartementets NUMARIO-midler for oppstart av et oppskaleringsprosjekt. Oppskaleringsprosjektet støtter opp under FoU-virksomheten for en kamskjellnæring ved å være en brobygger mellom de reine forskningsoppgavene og utviklingen av en produksjonslinje for yngel. Prosjektet er skissert for en 4-års periode, og denne publikasjonen er en faglig rapport fra den igangsatte aktiviteten i 1996. Det ble startet undersøkelser på seks områder: a) effekter av algesammensetning i foret for stamskjell, b) effekter av forsammensetning på larvenes evne til synkron metamorfose, c) å definere en nedre grense for fortetthet hos postlarver, d) å redusere vann- og algebehov ved bruk av resirkulering i postlarvestadiet, e) utarbeiding av driftsbeskrivelse for pollstyring til bruk for yngel i landanlegg, og f) utvikle bedre dyrkingsmetoder for en bestemt foralge (diatomeen Chaetoceros calcitrans pumilum) som er viktig i yngel-produksjonen. Resultatene fra disse forsøkene er i det følgende presentert som selvstendige delprosjektrapporter. Sammendrag av resultatene fra de enkelte delområdene er derfor gitt under de respektive delprosjektrapportene. Forsøkene ble utført ved Havforskningsinstituttet, Austevoll havbruksstasjon og Scalpro A/s. Data fra Sealife A/s ble gjort tilgjengelig for evaluering av pollsystemet. En av de viktigste konklusjonene fra disse arbeidene er at patogene mikroorganismer i yngelproduksjonen av kamskjell med stor sannsynlighet kan bli et betydelig problem. Det er derfor viktig at den videre forskningen innenfor oppskaleringsprosjektet legger betydelig vekt på dette området.en
dc.format.extent3337261 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries1997-04en
dc.subjectkamskjellen
dc.subjectscallopsen
dc.subjectyngelproduksjonen
dc.subjectjuvenile productionen
dc.titleYngelproduksjon av stort kamskjell (Pecten macimus), Del 2, Optimalisering og oppskalering av yngelproduksjon 1996en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber61 s.en
dc.source.issue1997-04en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record