• Steinbit 

      Moksness, Erlend (Havforskningsnytt, Working paper, 1991)
    • Steinbit i kultur 

      Moksness, Erlend (Havforskningsnytt, Working paper, 1993)