• Analyse av fangst pr. enhet innsats data for vågehval. Sluttrapport til NFFR. 

   Ulltang, Øyvind (Working paper, 1991-06)
   Innledning: Fangst pr. enhet innsats (cpue) data fra den norske vågehvalfangsten har tidligere vært analysert ved Havforskningsinstituttet med henblikk på å få et bilde av utviklingen i den nordøstatlantiske bestanden ...
  • Metodeutvikling for bestandestimering av hval. Sluttrapport til NFFR. 

   Ulltang, Øyvind (Working paper, 1991-06)
   Innledning: For å få et bestandsanslag for nordøstatlantisk vågehval har en de siste årene konsentrert seg om å gjennomføre linjetransekttellinger. Det største linjetransekttelletoktet fra norsk side ble gjennomført ...
  • Overvåking av hval i Nordatlanteren 

   Schweder, Tore; Ulltang, Øyvind; Øien, Nils (Rapport fra senter for marine ressurser;Nr. 6 - 1993, Working paper, 1993)
  • Vågehval 

   Øien, Nils (Havets ressurser og miljø, Chapter, 2007)
   Minke whales in the Northeast Atlantic are commercially exploited by Norway. The management of this species is based on application of the Revised Management Procedure (RMP) developed by the Scientific Committee of ...
  • Vågehval i nordøstatlanteren 

   Øien, Nils (Havforskningsnytt, Working paper, 1994)