• Overvaking av stortaregjenvekst og kråkebolleførekomster etter prøvetråling i Sør-Trøndelag 

   Sjøtun, Kjersti; Christie, Hartvig; Fosså, Jan Helge (Fisken og havet, Research report, 2001)
   Regrowth of kelp (Laminaria hyperborea) after a previous experimental harvesting, density of sea urchins, and density of kelp in unharvested areas were examined at 5 localities in the county of Sør-Trøndelag, Mid-Norway, ...
  • Prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag – Gjenvekstundersøkelser 2010–2014 

   Steen, Henning; Moy, Frithjof; Bodvin, Torjan (Rapport fra Havforskningen;Nr. 37-2014, Working paper, 2014-12-31)
   The Institute of Marine Research monitored the kelp (Laminaria hyperborea) vegetation and sea urchin populations in Nord-Trøndelag in 2014. The survey included previously kelp harvested areas and nearby reference areas, ...
  • Ressursgrunnlag for taretråling og gjenvekst etter prøvetråling i Sør-Trøndelag 

   Sjøtun, Kjersti; Christie, Hartvig; Fosså, Jan Helge (Fisken og havet, Research report, 2000)
   Laminaria hyperborea dominates the kelp zone of the outer and most wave-exposed areas of Norway, and is harvested for the production of alginate in southwestern Norway. In 1997 the Directorate of Fisheries permitted ...
  • Undersøkelser av A-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i 2011 

   Steen, Henning (Rapport fra Havforskningen;Nr. 13-2011, Working paper, 2011-10-07)
   Norsk: Havforskningsinstituttet gjennomførte i juni 2011 undersøkelser av A-høstefelt for tare i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Tarevegetasjonens tilstand og tetthet av kråkeboller ble undersøkt ved hjelp av ...
  • Undersøkelser av D-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i 2014 

   Steen, Henning (Rapport fra Havforskningen;Nr. 24-2014, Working paper, 2014-09)
   The Institute of Marine Research monitored kelp communities on kelp-harvesting fields in Møre og Romsdal and Sør-Trøndelag in April 2014. The monitoring was performed by underwater video, along 1-2 transects in every ...
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2014 

   Steen, Henning; Husa, Vivian; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof; Hansen, Hege Øverbø; Sannæs, Hanne; Bosgraaf, Sebastian (Rapport fra Havforskningen;Nr. 1 - 2015, Working paper, 2014-12-31)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in southern parts of Nordland county in 2013 and 2014. Survey stations included both kelp harvested areas ...
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2015 

   Steen, Henning; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof; Sannæs, Hanne; Hansen, Hege Øverbø (Rapport fra Havforskningen;26-2015, Working paper, 2015-12-31)
   Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på Helglandskysten i Nordland i 2015. Totalt så ble det høstet 9.963 tonn stortare fordelt på 6 ...
  • Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2010 

   Steen, Henning (Fisken og havet;8-2010, Research report, 2010-12-20)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after the first ever kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in Nord-Trøndelag in September 2010. Survey stations included both kelp harvested areas ...