• Application of a hydrodynamical model on transport of larvae of polar cod in the Northern Barents Sea. 

   Hansen, Ragnhild; Ådlandsvik, Bjørn (Fisken og havet, Research report, 1996)
   A nested version of the Princeton Ocean Model has been set up and evaluated for the Barents Sea. The model system consists of a model with 20 km resolution covering the whole Barents Sea together with a 4 km model for ...
  • Evaluering og opprydding av offisielle gytekart 

   Sivle, Lise Doksæter; Johnsen, Espen (Rapport fra Havforskningen;12-2016, Research report, 2016-02)
   English: Institute of Marine Research (IMR) presents maps of fish distributions and spawning areas for a large number of fish stocks. The maps are used by different organizations and research programs, and are important ...
  • Kartlegging av gytefelt 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Nedreaas, Kjell Harald; Sannæs, Hanne; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof E. (Fisken og Havet;1-2013, Research report, 2013-01)
   Gytefelt er et nøkkelområde for reproduksjon hos fisk, og gytefelt for kysttorsk kartlegges gjennom ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper”. Målsettingen med kartleggingen er å stedfeste og verdisette ...
  • Kartlegging av gytefeltene for norsk-arktisk torsk i Nord-Norge og beregning av eggproduksjonen i årene 1983-1985 

   Sundby, Svein; Bratland, Per (Fisken og havet, Research report, 1987)
   The population fecundity of Northeast-arctic cod were computed for the years 1983, 1984 and 1985. Repeated and detailed egg surveys were conducted at the spawning sites in Lofoten and along the coast of Troms and ...
  • Kartlegging av gyteplasser og sonderende oksygenmålinger i utvalgte fjorder i Risør, Tvedestrand og Lillesand kommune 

   Knutsen, Jan Atle; Bergstad, Odd Aksel; Gjøsæter, Jakob; Enersen, Svein Erik; Omli, Lena (Fisken og havet, Research report, 2000)
   This pilot project was initiated to compile and map old fishermen's local information on spawning areas of cod and other commercial fishes along the Norwegian Skagerrak Coast. Interviews revealed that fishermen had good ...
  • KunnskapsInnhenting Barentshavet–Lofoten–Vesterålen (KILO) 

   Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landra, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard D.M. (Fisken og Havet;3-2013, Research report, 2013-03)
   I revidert nasjonalbudsjett 2011 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer og ressurser i området Lofoten-Vesterålen. Prosjektet ble gjennomført i perioden fra november 2011 ...
  • Kunnskapsstatus - plassering av oppdrettsanlegg og mulige interaksjoner med gytefelt og oppvekstområder for marin fisk og vandringsruter for laks 

   Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje (Fisken og havet;6-2013, Research report, 2013-06-26)
   This report is to answer a request from the Directorate of Fisheries about possible effects of finfish aquaculture farms on recruitment of marine fish and migration of Atlantic salmon in the coastal waters. The Directorate, ...
  • Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne havbukter og sund 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Dahle, Geir; Asplin, Lars; Olsen, Torstein; Olsen, Esben Moland; Simonsen, Jan Henrik; Bodvin, Torjan (Fisken og havet;1-2010, Research report, 2009-12-31)
   Marine mapping of spawning areas for coastal cod have become increasingly important. Previous mapping have considered aggregations of mature cod. In this study we also evaluate distribution of cod eggs and their passive ...
  • Når skreien gyt : When cod spawn 

   Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt, Working paper, 2007)
  • Selective mecanisms of significance in the survival of fish 

   Fossum, Petter (Fisken og havet, Research report, 1995)
   The adult fish can during the reproductive process select for three different parameters; 1- time of spawning, 2- location of spawning, and 3- egg size. In this work all three parameters are discussed, but particular ...
  • Undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2015 

   van der Meeren, Terje (Rapport fra Havforskningen;7-2016, Working paper, 2016-02)
   I forbindelse med etablering av en ny lokalitet for oppdrett av laks nordøst for Edøya i Smøla kommune har Havforskningsinstituttet gjennomført undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk. Disse undersøkelsene ...
  • Utbredelse av polartorsk i Barentshavet 

   Gjøsæter, Harald; Anthonypillai, Valentine (Fisken og havet, Research report, 1995)
   This report gives, and sums up, information about the geographical distribution of polar cod in the Barents Sea, useful when investigating the existence and Bocation of a possible spawning area in the western parts of ...