• Kartlegging av gytefelt 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Nedreaas, Kjell Harald; Sannæs, Hanne; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof E. (Fisken og Havet;1-2013, Research report, 2013-01)
   Gytefelt er et nøkkelområde for reproduksjon hos fisk, og gytefelt for kysttorsk kartlegges gjennom ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper”. Målsettingen med kartleggingen er å stedfeste og verdisette ...
  • Kunnskapsstatus - plassering av oppdrettsanlegg og mulige interaksjoner med gytefelt og oppvekstområder for marin fisk og vandringsruter for laks 

   Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje (Fisken og havet;6-2013, Research report, 2013-06-26)
   This report is to answer a request from the Directorate of Fisheries about possible effects of finfish aquaculture farms on recruitment of marine fish and migration of Atlantic salmon in the coastal waters. The Directorate, ...
  • Merkeforsøk med 0-gruppe kysttorsk (Gadus morhua L.) drettet opp i et utendørs basseng 

   Moksness, Erlend; Øiestad, Victor (Fisken og havet, Research report, 1980)
   Coastal cod, (Gadus morhua L.), hatched in the laboratory and reared in a large outdoor basin at Statens Biologiske Stasjon Flødevigen, have been tagged and released in coastal waters in southern Norway, in 1976 and ...
  • Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne havbukter og sund 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Dahle, Geir; Asplin, Lars; Olsen, Torstein; Olsen, Esben Moland; Simonsen, Jan Henrik; Bodvin, Torjan (Fisken og havet;1-2010, Research report, 2009-12-31)
   Marine mapping of spawning areas for coastal cod have become increasingly important. Previous mapping have considered aggregations of mature cod. In this study we also evaluate distribution of cod eggs and their passive ...
  • Oppdatert kunnskapsstatus om kystnær torsk i Sør Norge 

   Aglen, Asgeir; Nedreaas, Kjell; Moland, Even; Knutsen, Halvor; Kleiven, Alf Ring; Johannessen, Tore; Wehde, Henning; Jørgensen, Terje; Espeland, Sigurd Heiberg; Olsen, Esben Moland; Knutsen, Jan Atle (Fisken og Havet;4-2016, Research report, 2016-05)
   English: In a report from 2008 an assessment of coastal cod in southern Norway, from the Swedish border to Stad, was presented, together with suggestions to management initiatives. This report shortly summarize the ...