• Etterlatte oljeplattformer som kunstige fiskerev 

   Soldal, Aud Vold; Humborstad, Odd-Børre; Løkkeborg, Svein; Svellingen, Ingvald; Jørgensen, Terje (Fisken og havet, Research report, 1999)
   Prosjektet som beskrives i rapporten har til hensikt å belyse i hvilken utstrekning etterlatte plattformer i Nordsjøen samler fisk, og om de kan utnyttes til lønnsomt fiske. Hoveddelen ble utført ved Albuskjell 2/4 Fox ...
  • Fitting observed fish trajectories to cathcability models 

   Handegard, Nils Olav (Conference object, 2010-09-08)
  • Leppefisk - tilgjengelighet og fangstmuligheter i perioden februar - juni. 

   Skog, Kjetil; Mikkelsen, Kent Olav; Bjordal, Åsmund (Fisken og havet, Research report, 1994)
   Anvendelse av leppefisk til biologisk avlusing av oppdrettslaks har vært sterkt økende de siste fem åra. 1 1992 ble det brukt nærmere 300.000 leppefisk til dette formålet, alt basert på fangst fra naturlige bestander. ...
  • Rapport om forsøksfisket etter lodde i Barentshavet august-september 1962 

   Olsen, Steinar (Fisken og havet;1963 - Nr. 1, Journal article, 1963)
   The fishing experiments for capelin in August-September of 1962 are described and compared to the results from similar cruises in 1960 and 1961. The conclusion drawn is that a profitable high sea fishery for capelin in the ...