• Algeovervåking i Norge 1993 

   Fyllingen, Inger; Søyland, Henrik; Martinussen, Ingrid (Fisken og havet, Research report, 1995)
   Fra mars til oktober i 1993 ble det utført ukentlig algeovervåking fra en rekke stasjoner fra Svenskegrensen til Tromsø. Algedata fra 30 av disse er sammenholdt med meteorologiske data. Våroppblomstringen startet i ...
  • Algeovervåking i Norge 1994 

   Fyllingen, Inger; Søiland, Henrik; Martinussen, Ingrid (Fisken og havet, Research report, 1995)
   Fra mars til oktober i 1994 ble det utført ukentlig algeovervåking fra en rekke stasjoner fra Svenskegrensen til Tromsø. Algedata fra 34 av disse er sammenholdt med meteorologiske data. Forekomstene av diatomeer og ...
  • Numerisk modellering av primærproduksjon og transport av vannmasser og næringssalter langs Norskekysten. Effekter av regionale og lokale næringstilførsler (NUMPTRAVANN). 

   Søiland, Henrik; Svendsen, Einar; Skogen, Morten D.; Eriksrød, Gro (Fisken og havet, Research report, 1996)
   Den koblede fysisk, kjemisk, biologiske numeriske havmodellen NORWECOM er kjørt for 1993 for å beregne hvor lahgt og i hvilken grad regionale (utenlandske) og lokale (norske) tilførslear av antropogene næringssalter gjør ...
  • Prymnesium i Ryfylke 

   Martinussen, Ingrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R. (Fisken og havet, Research report, 1996)
   The toxic flagellate Prymnesium has bloomed raurrently in the Sandsfjord system since 1989. Obviously the blooms start in the two fjords Hylsfjorden and Lovrafjorden. Toxic water and algal cells are spread out of the ...
  • Skadelige alger og havbruk 

   Dahl, Einar (Havforskningsnytt, Working paper, 1995)