• Algeovervåking i Norge 1993 

   Fyllingen, Inger; Søyland, Henrik; Martinussen, Ingrid (Fisken og havet, Research report, 1995)
   Fra mars til oktober i 1993 ble det utført ukentlig algeovervåking fra en rekke stasjoner fra Svenskegrensen til Tromsø. Algedata fra 30 av disse er sammenholdt med meteorologiske data. Våroppblomstringen startet i ...
  • Algeovervåking i Norge 1994 

   Fyllingen, Inger; Søiland, Henrik; Martinussen, Ingrid (Fisken og havet, Research report, 1995)
   Fra mars til oktober i 1994 ble det utført ukentlig algeovervåking fra en rekke stasjoner fra Svenskegrensen til Tromsø. Algedata fra 34 av disse er sammenholdt med meteorologiske data. Forekomstene av diatomeer og ...
  • Blåskjellføde opp fra dypet 

   Aure, Jan; Strand, Øivind; Strohmeier, Tore (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Datamaskiner kan beregne algeoppblomstringer 

   Skogen, Morten D. (Havforskningsnytt, Working paper, 1998)
  • Fiskeoppdrett og skadelige alger i 1990 

   Aure, Jan; Rey, Francisco (Havforskningsnytt, Working paper, 1991)
  • "Linnaeus" - et dataprogram om alger 

   Rey, Francisco (Havforskningsnytt, Working paper, 1991)
  • Skadelige alger og havbruk 

   Dahl, Einar (Havforskningsnytt, Working paper, 1995)
  • Truet ålegressforekomst i indre Viksfjord, Larvik. Undersøkelser 2011-2013 i forbindelse med skjøtsel 

   Moy, Frithjof; Albretsen, Jon; Bodvin, Torjan; Naustvoll, Lars-Johan; Ohldieck, Martin (Rapport fra Havforskningen;Nr. 21-2014, Working paper, 2014-06-01)
   Viksfjorden, Larvik kommune, huser store ålegressforekomster av nasjonal viktighet, samt verdifulle grunne bløtbunnsområder og naturvernområder, inkludert et fuglereservat. Samtidig truer årvise oppblomstringer av ...
  • Variation in space and time of different phytoplankton species during Skagex I 

   Backe-Hansen, Pia; Danielssen, Didrik S.; Dahl, Einar; Dybern, Bernt Ingemar; Hernroth, Lars (Fisken og havet, Research report, 2002)
   During SKAGEX I surveys were camed out from the northern Kattegat to the border between the Skagerrak and the North Sea in May-June 1990. This paper presents data of some important phytoplankton species with focus on ...