• Sildeundersøkelser med F/F "Michael Sars" 17. februar - 24.mars 1996 

      Dommasnes, Are; Hamre, Johannes (Fisken og havet, Research report, 1996)
      Rapporten presenterer et akustisk estimat av gytebestanden av norsk vårgytende sild, basert på undersøkelser 17. februar - 24. mars 1996, under vandringen til gytefeltene, og på selve gytefeltene. Lengdefordeling, ...