• Klappmyssens aldersfordeling i Danmarkstredet 

   Rasmussen, Birger (Fisken og havet;1962 - Nr. 2, Journal article, 1962)
   The age composition of the hooded seal (Cystophora cristata) based upon samples from the summer seal hunt in the Denmark Strait is shown in fig. 1. The 1957-year class is particularly promising. The reason for this is ...
  • Sildeundersøkelser med F/F "Michael Sars" 17. februar - 24.mars 1996 

   Dommasnes, Are; Hamre, Johannes (Fisken og havet, Research report, 1996)
   Rapporten presenterer et akustisk estimat av gytebestanden av norsk vårgytende sild, basert på undersøkelser 17. februar - 24. mars 1996, under vandringen til gytefeltene, og på selve gytefeltene. Lengdefordeling, ...