• BarEcoRe: Barents Sea Ecosystem resilience under global environmental change 

   Planque, Benjamin; Certain, Grégoire; Dalpadado, Padmini; Fossheim, Maria; Gjøsæter, Harald; Johannesen, Edda; Jørgensen, Lis Lindal; Michalsen, Kathrine; Skern-Mauritzen, Mette; Aschan, Michaela; Primicerio, Raul; Wiedmann, Magnus (Rapport fra Havforskningen;Nr. 16-2013, Working paper, 2013)
  • Behandling kan hjelpe tareskogen : Treatment may help kelp to recover 

   Sunnset, Beate Hoddevik (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2010, Working paper, 2010)
   After successful experiments to remove sea urchins with quicklime, the kelp forest is returning to the test areas in Porsangerfjorden in Finnmark. Juvenile fish appear to be thriving amongst the new kelp plants, which makes ...
  • Berekraftig hausting - eller - kvar i næringskjeda bør vi hauste? 

   Gjøsæter, Harald (Conference object, 2010-09-03)
  • Geographical species distribution in the Barents Sea under climate change - results from the BarEcoRe project 

   Certain, Grégoire; Planque, Benjamin (Fisken og Havet;4-2014, Research report, 2014-03-10)
   This report presents a study of possible changes in species’ spatial distribution in the Barents Sea as a result of possible future changes in the ocean climate. Species Distribution Models (SDMs) are constructed to ...
  • IMR ecosystem activity in the Arctic Ocean. Report from committee 

   Ingvaldsen, Randi; Chierici, Melissa; Knutsen, Tor; Gjøsæter, Harald; Bogstad, Bjarte; Haug, Tore; Jørgensen, Lis Lindal; Skjoldal, Hein Rune; Huse, Geir; Sunnanå, Knut; Røttingen, Ingolf; Hoel, Alf Håkon (Rapport fra Havforskningen;Nr. 4-2013, Working paper, 2013-01)
  • Kasusstudie: Villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv 

   van der Meeren, Gro (Fisken og havet;5-2013, Research report, 2013-05-30)
  • KunnskapsInnhenting Barentshavet–Lofoten–Vesterålen (KILO) 

   Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landra, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard D.M. (Fisken og Havet;3-2013, Research report, 2013-03)
   I revidert nasjonalbudsjett 2011 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer og ressurser i området Lofoten-Vesterålen. Prosjektet ble gjennomført i perioden fra november 2011 ...
  • Lea go vejolaš stáráid fas šaddadit? 

   Sunnset, Beate Hoddevik; Strand, Hans Kristian; Moy, Frithjof E.; Steen, Henning; Christie, Hartvig (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2010, Working paper, 2010)
   Poršáŋggus Finnmárkkus leat lihkostuvvan eret kálket gáranasruittuid, go geahččaladdanbáikkiin leat stárát fas šaddagoahtán. Guoličivggat orrot bures loaktimin ođđa stáráid gaskkas, ja dalle lea doaivva ahte stárráivuođa ...
  • Miljøinformasjon i bestandsvurdering og rådgivning 

   Huse, Geir; Bogstad, Bjarte; Hauge, Kjellrun Hiis; Korsbrekke, Knut; Loeng, Harald; Michalsen, Kathrine; Skagen, Dankert W.; Stiansen, Jan Erik; Sundby, Svein; Svendsen, Einar; Tjelmeland, Sigurd; Toresen, Reidar (Fisken og havet, Research report, 2007)
   This report summarizes the work of an internal working group appointed by the Institute of Marine Research's management group to evaluate inclusion of environmental parameters in stock evaluation. The report discusses ...
  • Stimfisk - et viktig element i det dynamiske havmiljøet 

   van der Meeren, Gro; Aglen, Asgeir; Eriksen, Elena; Johannesen, Edda; Knutsen, Tor; Stenevik, Erling Kåre; Tjelmeland, Sigurd; Øien, Nils; Lorentsen, Svein-Håkon (Conference object, 2010-09-23)