Now showing items 1945-1964 of 4021

  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems 

   Siwertsson, Anna; Husson, Berengere; Arneberg, Per; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Aune, Magnus; Bogstad, Bjarte; Børsheim, Knut Yngve; Cochrane, Sabine K.J.; Daase, Malin; Fauchald, Per; Frainer, André; Fransson, Agneta; Hop, Haakon; Höffle, Hannes; Gerland, Sebastian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jentoft, Sissel; Kovacs, Kit M.; Leonard, Deanna Marie; Lind, Sigrid; Lydersen, Christian; Pavlova, Olga; Peuchet, Laurene; Primicerio, Raul; Renaud, Paul Eric; Solvang, Hiroko Kato; Skaret, Georg; van der Meeren, Gro Ingleid; Wassmann, Paul; Øien, Nils Inge (Rapport fra havforskningen;2023 - 14, Research report, 2023)
   The System for Assessment of Ecological Condition, coordinated by the Norwegian Environment Agency, is intended to form the foundation for evidence-based assessments of the ecological condition of Norwegian terrestrial and ...
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems - Appendices 

   Siwertsson, Anna; Husson, Berengere; Arneberg, Per; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Aune, Magnus; Bogstad, Bjarte; Børsheim, Knut Yngve; Cochrane, Sabine K.J.; Daase, Malin; Fauchald, Per; Frainer, André; Fransson, Agneta; Hop, Haakon; Höffle, Hannes; Gerland, Sebastian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jentoft, Sissel; Kovacs, Kit M.; Leonard, Deanna Marie; Lind, Sigrid; Lydersen, Christian; Pavlova, Olga; Peuchet, Laurene; Primicerio, Raul; Renaud, Paul Eric; Solvang, Hiroko Kato; Skaret, Georg; van der Meeren, Gro Ingleid; Wassmann, Paul; Øien, Nils Inge (Rapport fra havforskningen;2023 - 15, Research report, 2023)
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem 

   Arneberg, Per; Husson, Berengere; Siwertsson, Anna; Albretsen, Jon; Børsheim, Knut Yngve; Denechaud, Côme; Durant, Joël; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Opdal, Anders Martin Frugård; Jentoft, Sissel; Johannessen, Tore; Johnsen, Espen; Jones, Elizabeth Marie; Kvamme, Cecilie; Ljungström, Anna Jeja Gabriella; Buhl-Mortensen, Pål; Reecht, Yves; Solvang, Hiroko Kato; Skogen, Morten D.; Slotte, Aril; Strand, Espen; Søvik, Guldborg; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2023 - 17, Research report, 2023)
   The System for Assessment of Ecological Condition, coordinated by the Norwegian Environment Agency, is intended to form the foundation for evidence-based assessments of the ecological condition of Norwegian terrestrial and ...
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem - Appendices 

   Arneberg, Per; Husson, Berengere; Siwertsson, Anna; Albretsen, Jon; Børsheim, Knut Yngve; Denechaud, Côme; Durant, Joël; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Opdal, Anders Martin Frugård; Jentoft, Sissel; Johannessen, Tore; Johnsen, Espen; Jones, Elizabeth Marie; Kvamme, Cecilie; Ljungström, Anna Jeja Gabriella; Buhl-Mortensen, Pål; Reecht, Yves; Solvang, Hiroko Kato; Skogen, Morten D.; Slotte, Aril; Strand, Espen; Søvik, Guldborg; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2023 - 18, Research report, 2023)
  • Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the Norwegian Sea Pelagic Ecosystem 

   Arneberg, Per; Siwertsson, Anna; Husson, Berengere; Børsheim, Knut Yngve; Fauchald, Per; Hjøllo, Solfrid Sætre; Høines, Åge Sigurd; Jones, Elizabeth Marie; Melle, Webjørn Raunsgård; Nøttestad, Leif; Planque, Benjamin; Skagseth, Øystein; Slotte, Aril; Solvang, Hiroko Kato; Stenevik, Erling Kåre (Rapport fra havforskningen;2023 -16, Research report, 2023)
   The System for Assessment of Ecological Condition, coordinated by the Norwegian Environment Agency, is intended to form the foundation for evidence-based assessments of the ecological condition of Norwegian terrestrial and ...
  • På leit etter virussmittevegar i kveiteoppdrett 

   Grotmol, Sindre (Havforskningsnytt, Working paper, 1997)
  • Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC 

   Sandvik, Anne Dagrun; Myksvoll, Mari Skuggedal (Rapport fra havforskningen;2020 - 55, Research report, 2020)
   Vi har utviklet en metode som oversetter luselarver i vannmassene til lus per fisk i smoltbur. Resultatene presenteres som horisontale kart i tre kategorier og tidsserier. Resultatene fra ROC-metoden kan lettest tolkes som ...
  • Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC, estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet 

   Sandvik, Anne Dagrun; Skardhamar, Jofrid; Myksvoll, Mari Skuggedal; Skogen, Morten D.; Asplin, Lars (Rapport fra havforskningen;2019 - 52, Research report, 2019)
   For å beregne hvor i fjordene og langs kysten der er så mye lakselus i vannmassene at det vil gjøre skalde på ville laksefisker som svømmer gjennom eller oppholder seg i området har vi utviklet en metode som regner om fra ...
  • Påvirkningssoner ved oppdrettsanlegg 

   Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian (Havforskningsnytt;Nr. 14 - 2011, Working paper, 2011)
   Merdanlegg er åpne systemer der alt som tilføres merdene, og som ikke høstes, slippes ut i vannet. Utslippene består av en rekke ulike forbindelser, både oppløste og partikulære, slik som plantenæringsstoffer, spillfôr, ...
  • PCBs and other organochlorines in BCR reference candidate fish oils 

   Palmork, Karsten H.; Wilhelmsen, Svein (Working paper, 1987-03)
  • The peculiarity of the development of White Sea cod. In: The propagation of cod Gadus morhua L.: an international symposium, Arendal, 14 - 17 June 1983 

   Makhotin, Valeri; Novikov, Georgii Gennadievich; Soin, S.G.; Timeiko, V.N. (Flødevigen rapportserie, Conference object, 1984)
   The paper discusses the main results of many years of research into spawning conditions and embryonic and larval developmenr of the White Sea cod, i.e., peculiaritres in morphogenesis, in the formation, structure and ...
  • Pelagisk tråling etter torskefisk : Pelagic trawling for cod 

   Jørgensen, Terje; Valdemarsen, John Willy (Havforskningsnytt;Nr. 5 - 2010, Working paper, 2010)
   Pelagic trawling does no harm to benthic fauna and reduces bycatches, and is sometimes an alternative to bottom trawling when fishing for cod. Selection abilities are the same as for bottom trawling. A newly developed ...
  • Pelagiske undersøkelser på blåkveite ved Eggakanten [17/8 - 31/8, 2006] 

   Vollen, Tone; Karlsen, Karl-Erik; Pedersen, Ronald; Kvalsund, Merete ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 11 - 2007, Working paper, 2006)
  • Pelagiske økosystem i De nordiske hav - grunnlagsstudie knyttet til åpningsprosess for utforskning og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel 

   Kutti, Tina; Mork, Kjell Arne; Chierici, Melissa; Børsheim, Knut Yngve; Bagøien, Espen; Knutsen, Tor; Broms, Cecilie; Klevjer, Thor A.; Strand, Espen; Gjøsæter, Harald; Stenevik, Erling Kåre; Høines, Åge Sigurd; Windsland, Kristin; Frie, Anne Kirstine Højholt (Rapport fra havforskningen;2021 - 41, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse til bestillingen «Grunnlagsstudie: Pelagisk økosystem» fra Oljedirektoratet til Havforskningsinstituttet. Studien er bestilt i forbindelse med at regjeringen har igangsatt en prosess for ...
  • PELFOSS (PELagic Fish Observation System Simulator) 

   Skogen, Morten D.; Handegard, Nils Olav; Holmin, Arne Johannes; Hjøllo, Solfrid Sætre; Mousing, Erik Askov; Utne, Kjell Rong; Vabø, Rune (Rapport fra havforskningen;30-2018, Research report, 2018)
   PELFOSS har utviklet en observasjonssystem-simulator for pelagisk fisk i Norskehavet. Simulatoren er en dataløype der romlig fordeling av fiskebestander fra en økosystemmodell er benyttet til å simulere ulike tokt. Disse ...
  • Perspektiver for havbeite i Norge 

   Svåsand, Terje; Agnalt, Ann-Lisbeth; Jørstad, Knut Eirik; Strand, Øivind (Havforskningsnytt, Working paper, 2002)
  • Physical variability in the sea and the consequences for fisheries hydrography 

   Dietrich, Günter (Fiskeridirektoratets skrifter, Serie Havundersøkelser, Research report, 1969)
   Progress in fisheries hydrography depends on progress in the knowledge of physical and chemical variability in the sea. This variability is caused by short term changes in the fine structure of layering in temperature, ...
  • Phytoplankton Distribution in the Norwegian Sea in June, 1952 and 1953 

   Ramsfjell, Einar (Fiskeridirektoratets skrifter, Serie Havundersøkelser, Research report, 1960)
   1. The quantitative observations which have been made up to now (cp. Fig. 1) have demonstrated that the Norwegian Sea is an area where great variations are encountered in the phytoplankton vegetation. 2. Within the ...