• La fiskelarvene bestemme! 

   Skiftesvik, Anne Berit; Holm, Jens Christian; Bergh, Øivind; Opstad, Ingegjerd; Pittman, Karin (Havforskningsnytt, Working paper, 1991)
  • Laboratorieforsøk med innvendig merking av sei 

   Jakobsen, Tore; Jakupsstovu, Stein Hjalti (Fisken og havet, Research report, 1977)
   Recovery of internal tags during the filleting process would create new possibilities for tagging experiments on several species, in Norwegian fisheries primarily cod, haddock, saithe, herring and mackerel. In connection with ...
  • Lagring av sjøvann til analyse av næringssalter 

   Hagebø, Magnar; Rey, Francisco (Fisken og havet, Research report, 1984)
   The effects of different storage procedures on the analysis of nitrate, phosphate and silicate in seawater samples have been compared. The storage procedures included freezing and refrigeration of seawater samples, the ...
  • Laks i Norskehavet. Fiskeforsøk og registreringer av laks i Norskehavet og tilgrensende områder juli 1991 - august 1995 

   Holm, Marianne; Holst, Jens Christian; Hansen, Lars Petter (Fisken og havet, Research report, 1996)
   Since 1991, Atlantic salmon has been caught in the Norwegian Sea during trawl surveys camed out by the Institute of Marine Research, Bergen. For the first time it has been possible to study the feeding habits, distribution, ...
  • Lakselus - livsløp og reproduksjon 

   Boxaspen, Karin (Havforskningsnytt, Working paper, 1993)
  • Lakselus spres med strømmen, men hvor? 

   Boxaspen, Karin; Asplin, Lars (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Lakselus – kan vi avle fram en resistent laks? 

   Glover, Kevin A.; Storset, Arne; Nilsen, Frank; Skaala, Øystein (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Lakselus – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023 — Dødelighet og negative effekter hos laksefisk som følge av lakselus 

   Karlsen, Ørjan; Dalvin, Sussie Trine; Sandvik, Anne Dagrun; Serra Llinares, Rosa Maria (Rapport fra havforskningen;2023 - 4, Research report, 2023)
   Risikovurderingen omfatter dødelighet på utvandrende postsmolt laks og negative effekter på sjøørret og sjørøye som følge av lakselussmitte. Vurderingene baserer seg på konsekvensen av at villfisken blir smittet med lakselus ...
  • Lakselusforsking ved Havforskingsinstituttet 

   Nilsen, Frank (Havforskningsnytt, Working paper, 2001)
  • Lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2012 

   Bjørn, Pål Arne; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Kålås, Steinar; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 31 - 2012, Working paper, 2012-12)
   Til tross for de bekjempelsestiltakene som er gjennomført mot lakselus i 2012, er infeksjonsnivået på sjøørret høyt, til dels ekstremt høyt, på flere av våre overvåkingslokaliteter i oppdrettsintensive områder fra Hordaland ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2010 : sluttrapport til Mattilsynet 

   Bjørn, Pål Arne; Asplin, Lars; Nilsen, Rune; Boxaspen, Karin; Finstad, Bengt; Uglem, Ingebrigt; Kålås, Steinar; Barlaup, Bjørn T. (Rapport fra Havforskningen;Nr. 13-2010, Working paper, 2010-12)
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2014. Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Llinares, Rosa Maria Serra; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Skulstad, Ole Fredrik; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 36-2014, Working paper, 2014-12)
   Data fra overvåkningsprogrammet i 2014 indikerer et lavt til moderat smittepress av lakselus på mesteparten av Vestlandet, i Trondheimsfjorden og i Nord-Norge under villaksens utvandring fra elvene. På lokaliteter i ...
  • Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. Enn fullskalatest av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Bjørn, Pål Arne; Serra-Llinares, Rosa Maria; Asplin, Lars; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Barlaup, Bjørn; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra Havforskningen;2-2016, Research report, 2016-01)
   Overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2015 endret for å videreutvikle systemet med modellert varsling og tilstandsbekreftelse. Flere av lokalitetene som ble undersøkt i 2015 ble derfor valgt ...
  • Lakselusinfestasjon på vi l laksefisk våren 2022 : Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2022 - 19, Research report, 2022)
  • Lakselusinfestasjon på vill - laksefisk i mai 2017: Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;Nr. 21 - 2017, Research report, 2017)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Vollset, Knut Wiik; Lehmann, Gunnar B. (Rapport fra Havforskningen;1-2017, Working paper, 2017)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2016 gjennomført med større vekt på prediksjoner fra den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. Mange av de undersøkte stasjonene langs kysten ble ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Johnsen, Ingrid Askeland; Bjørn, Pål Arne; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Vollset, Knut Wiik (Rapport fra havforskningen;Nr. 4 - 2018, Research report, 2018)
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 22, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra, Rosa Maria Linares; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 35, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på ...
  • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Mohn, Agnes Marie; Karlsen, Ørjan; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Lennox, Robert J.; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius (Rapport fra havforskningen;2020 - 46, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2020 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive ...