• Internasjonale ordninger for det arktiske marine miljø 

      Hoel, Alf Håkon (Chronicle, 2010-09-20)
      Er det internasjonale avtaleverket for det marine miljøet tilstrekkelig til å møte utfordringene en står ovenfor i Arktis? Klimaendringer og økonomiske aktiviteter i Arktis reiser spørsmål om eksisterende internasjonale ...