• Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CleanCatch). Sluttrapport FHF-prosjekt 901560 

      Foss, Atle; Bjelland, Reidun Marie; Skiftesvik, Anne Berit; Voldnes, Gøril; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Hermansen, Øystein; Hogrenning, Egil; Kvalvik, Ingrid; Nikitina, Ekaterina; Stormo, Svein Kristian; Roth, Bjørn (Akvaplan-niva rapport, Research report, 2021)
      Denne rapporten tar for seg utfordringer knyttet til temaene gjenfangst, avlivning og etterbruk av rensefisk som har hatt deler av sin livssyklus i merdene sammen med laksefisk for å spise lus. Gjenfangst av rensefisk er ...