• Torskeoppdrett i nedsenkede merder? 

      Korsøen, Øyvind Johan; Fosseidengen, Jan Erik; Dempster, Tim; Kristiansen, Tore S. (Journal article, 2011-05)
      På grunn av torskens forkjærlighet for lavere sommertemperaturer og høyere vintertemperaturer enn det man ofte finner i de øverste lagene i vannsøylen, har både kommersielle aktører og forskere forsøkt med oppdrett av ...