• Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur 

   Stien, Lars Helge; Bui, Samantha; Nilsson, Jonatan; Madaro, Angelico; Fjelldal, Per Gunnar; Schrøder, Merete Bjørgan; Venås, Birger; Johansen, Malin; Seternes, Tore; Åkesson, Caroline Piercey; Wisløff, Helene; Brinchmann, Monica Fengsrud; Patel, Deepti Manjari; Iversen, Martin Haugmo (Rapport fra havforskningen;2022 - 39, Research report, 2022)
   Formålet med forsøkene i arbeidspakke 2 i TermVel-prosjektet var å avdekke effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling av laks gitt ulik utgangstemperatur, ulik behandlingstemperatur og ulik Δt (differanse mellom ...
  • Subchronic dietary exposure to ethoxyquin dimer induces microvesicular steatosis in male BALB/c mice 

   Bernhard, Annette; Rasinger, Josef Daniel; Wisløff, Helene; Kolbjørnsen, Øyvor; Myrmel, Lene Secher; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Ørnsrud, Robin; Madsen, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The use of the synthetic antioxidant ethoxyquin (6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline; EQ) in animal feed results in the presence of EQ residues and metabolites, including the EQ dimer (1,8′-bi(6-ethoxy-2,2,4-tr ...