• Laksvel - Standardisert operasjonell velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg 

      Nilsson, Jonatan; Gismervik, Kristine; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Frotjold, Hilde; Nilsen, Kathrine; Wilkinson, Eirik; Klakegg, Barbo; Hauge, Hege Sørvåg; Sæther, Per Anton; Kristiansen, Tore S; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 14, Research report, 2022-05-30)
      Selv om oppdrettere og fiskehelsepersonell har undersøkt og dokumentert velferden til laksen har det ikke funnes noen standardisert måte å gjøre dette på. Denne protokollen er laget for å kunne brukes som en felles ...