• Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur 

   Stien, Lars Helge; Bui, Samantha; Nilsson, Jonatan; Madaro, Angelico; Fjelldal, Per Gunnar; Schrøder, Merete Bjørgan; Venås, Birger; Johansen, Malin; Seternes, Tore; Åkesson, Caroline Piercey; Wisløff, Helene; Brinchmann, Monica Fengsrud; Patel, Deepti Manjari; Iversen, Martin Haugmo (Rapport fra havforskningen;2022 - 39, Research report, 2022)
   Formålet med forsøkene i arbeidspakke 2 i TermVel-prosjektet var å avdekke effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling av laks gitt ulik utgangstemperatur, ulik behandlingstemperatur og ulik Δt (differanse mellom ...
  • Warm water treatment increased mortality risk in salmon 

   Bui, Samantha; Madaro, Angelico; Nilsson, Jonatan; Fjelldal, Per Gunnar; Iversen, Martin Haugmo; Brinchmann, Monica Fengsrud; Venås, Birger; Schrøder, Merete Bjørgan; Stien, Lars Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Thermal treatment is a controversial method to control sea lice in the Atlantic salmon farming industry. This study aimed to complement the growing evidence base to document the impact of thermal treatments on salmon ...