• Accuracy of VMS data from Norwegian demersal stern trawlers for estimating trawled areas in the Barents Sea 

   Skaar, Kristian; Jørgensen, Terje; Ulvestad, Bente Hoddevik; Engås, Arill (Journal article; Peer reviewed, 2011-06-08)
   The accuracy of vessel monitoring system (VMS) data, used to determine fishing activity in the trawl fishery for gadoids in the Barents Sea, was studied by observer notes and Global Positioning System (GPS) data from two ...
  • Forbedret arrangement av snurperinger 

   Ulvestad, Bente Hoddevik; Misund, Ole Arve; Lie, Lars Olav (Fisken og havet, Research report, 1999)
   Lie Management AS has developed an improved arrangement of purse rings. The concept consists of three parts; a wing ring, an intermediate link and a hook with a spring-loaded closing device. The purse ring system has ...
  • Færre kongekrabber i torskegarn med notpanel :: Cod gillnets with a net panel reduce the king crab bycatch 

   Furevik, Dag M.; Ulvestad, Bente Hoddevik (Havforskningsnytt;Nr. 4 - 2012, Working paper, 2012)
   I utbredelsesområdet til kongekrabben er den blitt et økende problem i garnfiske etter torsk. Forsøk viser at et notskjørt nederst på garna gir betydelig mindre kongekrabbe i fangsten, men samtidig reduseres torskefangstene ...
  • Influence of sea temperature on herring distribution and migration in the Norwegian Sea in April 1997 

   Nøttestad, Leif; Misund, Ole Arve; Orvik, Kjell Arild; Ulvestad, Bente Hoddevik (ICES CM Documents;1999/M:3, Working paper, 1999)
   After spawning at the west coast of Norway, the Norwegian spring spawning herring migrates northwestwards into the Norwegian Sea to feed in early April. The herring enters areas with distinct oceanographic features both ...
  • Lofotteina: Uttesting for bruk i kystfiske 

   Humborstad, Odd-Børre; Løkkeborg, Svein; Palm, Anne Christine Utne; Midling, Kjell; Siikavuopio, Sten; Saltskår, Jostein; Ulvestad, Bente Hoddevik (Rapport fra Havforskningen;Nr. 5-2013, Working paper, 2013-01)
   I mai 2012 startet et prosjekt for å undersøke fangstegenskapene til Lofotteina i områder upåvirket av oppdrettsanlegg. Rapporten her beskriver adferdsforsøk i Varanger og fiskeforsøk på Myre og i Mortsund. Lofotteina ble ...
  • Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner 

   Jørgensen, Terje; Løkkeborg, Svein; Palm, Anne Christine Utne; Ulvestad, Bente Hoddevik; Aasen, Asbjørn; Tysseland, Anne-Britt Skar; Axelsen, Bjørn Erik (Toktrapport/Havforskningsinstituttet;Nr. 6 - 2012, Working paper, 2012)
  • Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner. Tokt utført i juni og august 2013 

   Palm, Anne Christine Utne; Løkkeborg, Svein; Ulvestad, Bente Hoddevik; Axelsen, Bjørn Erik; Jørgensen, Terje (Rapport fra Havforskningen;Nr. 33-2013, Working paper, 2013)