• Biomassemodell for stortare - Ressursmodell for fremtidens forvaltning 

   Norderhaug, Kjell Magnus; van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Thormar, Jonas; Moy, Frithjof Emil; Knutsen, Jan Atle; Elvenes, Sigrid; Steen, Henning (Rapport fra havforskningen;2020 - 7, Research report, 2020)
   En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. ...
  • Coastal Research Seen Through an Early Career Lens—A Perspective on Barriers to Interdisciplinarity in Norway 

   Deininger, Anne; Martin, Angela Helen; Pardo, Juan; Berg, Paul Ragnar; Bhardwaj, Jyotirmoy; Catarino, Diana; Fernández-Chacón, Albert; Martinez-Swatson, Karen Agatha; Ono, Kotaro; Oomen, Rebekah Alice; Sodeland, Marte; Sørdalen, Tonje Knutsen; Synnes, Ann-Elin; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Thormar, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The value of interdisciplinarity for solving complex coastal problems is widely recognized. Many early career researchers (ECRs) therefore actively seek this type of collaboration through choice or necessity, for professional ...
  • Ecosystem-level effects of large-scale disturbance in kelp forests 

   Norderhaug, KM; Filbee-Dexter, K; Freitas, Carla; Birkely, Sten Richard; Christensen, Lene; Mellerud, Ida Kristin; Thormar, Jonas; van Son, Thijs Christiaan; Moy, Frithjof Emil; Vázquez Alonso, M.; Steen, Henning (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0). 

   Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders (Research report, 2019)
   Formålet med veilederen Veilederens hovedformål er å bidra til at resultatene av praktisk kartlegging i sjø i henhold til NiNs type og beskrivelsessystem blir så gode som mulig og sammenlignbare på tvers av kartleggere. ...
  • Krafttak for kysttorsken - Kunnskap for stedstilpasset gjenoppbygging av bestander, naturtyper og økosystem i Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker 

   Moland, Even; Synnes, Ann-Elin; Naustvoll, Lars Johan; Freitas, Carla; Norderhaug, Kjell Magnus; Thormar, Jonas; Biuw, Martin; Jorde, Per Erik; Knutsen, Halvor; Dahle, Geir; Jelmert, Anders; Bosgraaf, Sebastian; Olsen, Esben Moland; Deininger, Anne; Haga, Atle (Rapport fra havforskningen;2021 - 2, Research report, 2021)
   Ytre Oslofjord har en unik kystnatur av svært stor verdi for både fastboende og tilreisende. Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker ligger side om side ytterst i fjorden, og skal sikre naturverdiene for kommende generasjoner. ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Bekkby, Trine; Sigurd, Espeland; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann (Research report, 2018)