• Acute toxic effects of hydrogen peroxide, used for salmon lice treatment, on the survival of polychaetes (Capitella sp. and Ophryotrocha spp.) 

   Fang, Jinghui; Samuelsen, Ole Bent; Strand, Øivind; Jansen, Henrice M (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The amount of hydrogen peroxide (H2O2) used in the treatment of salmon lice in Norwegian salmon farming increased from 308 tons in 2009 to 43246 tons in 2015. For 2016 and 2017, however, the consumption was reduced to 26597 ...
  • A global database of nitrogen and phosphorous excretion rates of aquatic animals 

   Vanni, Michael; McIntyre, Peter; Allen, Dennis; Arnott, Diane,L.; Benestad, Jonathan, P.; Berg, David, J.; Brabrand, Åge; Brosse, Sebastien; Bukaveckas, Paul, A.; Caliman, Adriano; Capps, Krista, A.; Carneiro, Luciana, S.; Chadwick, Nanette, E.; Christian, Alan, D.; Clarke, Andrew; Condroy, Joseph, D.; Cross, Wyatt, F.; Culver, David, A.; Dalton, Christopher, M.; Devine, Jennifer, A.; Domine, Leah, M.; Evans-White, Michelle, A.; Faafeng, Bjørn A.; Flecker, Aleksander, S.; Keith, B. Gido; Godinot, Claire; Guariento, Rafael D.; Haertel-Borer, Susanne; Hall, Robert, O.; Henry, Rauol; Herwig, Brian, R.; Hicks, Brendan, J.; Higgins, Karen, A.; Hood, James M.; Hopton, Matthew E.; Ikeda, Tsutomu; JAMES, WILLIAM F.; Jansen, Henrice M; JOHNSON, CODY R.; KOCH, BENJAMIN J.; LAMBERTI, GARY A.; LESSARD-PILON, STEPHANIE; MAERZ, JOHN C.; MATHER, MARTHA E.; MCMANAMAY, Ryan A.; MILANOVICH, JOSEPH R.; MORGAN, DAI K. J.; MOSLEMI, JENNIFER M.; NADDAFI, RAHMAT; Nilssen, Jens Petter; Pagano, Marcello; PILATI, ALBERTO; POST, DAVID M.; ROOPIN, MODI; RUGENSKI, AMANDA T.; SCHAUS, MAYNARD H.; SHOSTELL, JOSEPH; SMALL, GASTON E.; Solomon, Christopher T.; STERRETT, SEAN C.; Strand, Øivind; TARVAINEN, MARJO; TAYLOR, JASON M.; TORRES-GERALD, LISETTE E.; TURNER, CAROLINE B.; Urabe, Jotaro; Uye, Shin-ichi; VENTELÄ, ANNE-MARI; VILLEGER, SÉBASTIEN; WHILES, MATT R.; WILHELM, FRANK M.; WILSON, Henry F.; XENOPOULOS, MARGUERITE A.; ZIMMER, KYLE D. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Animals can be important in modulating ecosystem-level nutrient cycling, although their importance varies greatly among species and ecosystems. Nutrient cycling rates of individual animals represent valuable data for testing ...
  • AkvaVis - dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter : miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks 

   Ervik, Arne; Agnalt, Ann-Lisbeth; Asplin, Lars; Aure, Jan; Bekkvik, Tor Christian; Døskeland, Inge; Hageberg, Anne Ansnes; Hansen, Tom; Karlsen, Ørjan; Oppedal, Frode; Strand, Øivind (Fisken og havet, Research report, 2008)
   AkvaVis is a dynamic GIS tool for siting fish farms, and this report describes a prototype version for mussel farms. AkvaVis combines mappable characteristics such as depth, currents and distance from other objects, and ...
  • Application of polychaetes in (de)coupled integrated aquaculture: production of a high quality marine resource. 

   Nederlof, M.A.J; Jansen, Henrice M; Dahlgren, Thomas Gunnar; Fang, J.; Meier, Sonnich; Strand, Øivind; Sveier, Harald; Verdegem, M.C.J.; Smaal, A.C. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Capitella sp. and Ophryotrocha craigsmithi received a diet of salmon feces to evaluate their potential to convert fish waste into valuable marine products, e.g. ingredients for fish feed formulation. Production rate and ...
  • Blåskjellføde opp fra dypet 

   Aure, Jan; Strand, Øivind; Strohmeier, Tore (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Bæreevne i norsk akvakultur – CANO : Carrying Capacity in Norwegian Aquaculture – CANO 

   Ervik, Arne; Hansen, Pia Kupka; Strand, Øivind; Agnalt, Ann-Lisbeth (Havforskningsnytt, Working paper, 2009)
   In aquaculture the carrying capacity may be defined as the maximum amount of an aquaculture organism that can be produced in an area without the environmental effects exceeding accepted levels. The CANO project will ...
  • Combining biochemical methods to trace organic effluent from fish farms. 

   Woodcock, Skye; Troedsson, Christofer; Strohmeier, Tore; Balseiro Vigo, Pablo; Skaar, Katrine Sandnes; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Discrete water quality sampling at open-water aquaculture sites: limitations and strategies 

   Jansen, Henrice M; Reid, Gregor K; Bannister, Raymond; Husa, Vivian; Robinson, Shawn M.C.; Cooper, John Andrew; Quinton, Cheryl; Strand, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Ecological carrying capacity in shellfish culture Operational models of carrying capacity applied to a Norwegian fjord 

   Bacher, Cedric; Filgueira, Ramón; Grant, Jon; Strand, Øivind (ICES CM documents;2008/H:09, Working paper, 2008)
   Estimation of production carrying capacity for shellfish culture has become a major focus in research, with operational models applied at culture sites worldwide. Fundamental to these efforts are an understanding of the ...
  • Enhancement of mussel culture by artificial upwelling of nutrient-rich deep water in fjords 

   Aure, Jan; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Asplin, Lars (ICES CM documents, Working paper, 2004)
  • Enhancing opportunistic polychaete communities under fish farms: an alternative concept for integrated aquaculture 

   Jansen, Henrice M; Hansen, Pia Kupka; Brennan, N.; Dahlgren, Thomas Gunnar; Fang, J.; Nederlof, M.A.J; Strohmeier, Tore; Sveier, H.; Strand, Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This note presents the development of benthic integrated aquaculture, addressing a novel cultivation concept for open-water aquaculture. We introduce an approach that supports the colonization of indigenous polychaete ...
  • Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag 

   Strand, Øivind; Strohmeier, Tore; Hjelset, Ann Merete; Grefsrud, Ellen Sofie (Fisken og Havet;1-2016, Research report, 2016-05-18)
   I Norge fangstes stort kamskjell (Pecten maximus) ved dykking fra merkeregistrerte spesialfartøyer. Kjerneområdet er i Sør-Trøndelag (Hitra og Frøya) og totalfangsten har siden 2000 variert fra 500 til 900 tonn rundvekt ...
  • Fjordkultivering – rørende enkelt 

   Aure, Jan; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Havforskningsnytt;Nr. 10 - 2011, Working paper, 2011)
   Siden 2004 har Havforskningsinstituttet gjennomført forsøk med kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypvann i Lysefjorden i Rogaland. Resultatene viser at vi kan tredoble matfatet for blåskjell og restaurere fjorden. ...
  • Framtidige muligheter for havbruk i Lysefjorden 

   Aure, Jan; Strand, Øivind; Skaar, Arne (Fisken og havet, Research report, 2001)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utrede Lysefjordens naturlige bæreevne for skjelldyrking, fiske - og smoltoppdrett. Videre har vi vurdert mulighetene for økt bæreevne og produksjon av giftfrie skjell ved ferskvannsdrevet ...
  • Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord – En vurdering av muligheter for økt sjømatproduksjon i Norge 

   Torrissen, Ole; Norberg, Birgitta; Kiron, Viswanath; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Naustvoll, Lars Johan; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;23-2018, Research report, 2018)
   Utredningen ”Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord” er en del av en kyst-akvakultur-satsing ved Havforskningsinstituttet og har som mål å svare på ”Hvordan skal vi legge til rette for økt, bærekraftig verdiskaping ...
  • Handlingsplan for europeisk flatøsters, Ostrea edulis L. 

   Bodvin, Torjan; Mortensen, Stein H.; Jelmert, Anders; Strand, Øivind; Grefsrud, Ellen Sofie (Research report, 2011-06-24)
   Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. i Norge. Handlingsplanen har som målsetning å sikre langsiktig overlevelse og eventuell beskatning av denne rødlistete ...
  • Havbeite – forskning for utvikling av en miljøvennlig næring 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Strand, Øivind; Jørstad, Knut Eirik; Mortensen, Stein H. (Havforskningsnytt, Working paper, 2005)
  • Incorporation of feed and fecal waste from salmon aquaculture in great scallops (Pecten Maximus) co-fed by different algal concentrations 

   Bergvik, Maria; Stensås, Lene; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge; Strand, Øivind; Olsen, Yngvar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Juvenile scallops of Pecten maxiumus were studied to see the capability to clear out and incorporate salmon feed and feces (30 µg L-1). Algae were also given, in a low and high concentration in addition to feed and faeces, ...
  • Karbonfangst og matproduksjon i fjorder 

   Strohmeier, Tore; Strand, Hans Kristian; Strand, Øivind (Rapport fra Havforskningen;Nr. 7-2014, Working paper, 2014)
  • Kartlegging av grunnlag for etablering av avgiftningsstasjon for skjell på Haugalandet 

   Strand, Øivind; Reisvaag, Anita; Dahl, Einar; Duinker, Arne; Aure, Jan (Fisken og havet, Research report, 2002)
   Målsettingen med denne utredningen var å kartlegge grunnlaget for etablering av avgiftningsstasjon for skjell på Haugalandet: gjennom å skaffe oversikt om historiske data for forekomster av giftalger i området, og å skaffe ...