• A risk assessment of the effects of mercury on Baltic Sea, Greater North Sea and North Atlantic wildlife, fish and bivalves 

   Dietz, Rune; Fort, Jérôme; Sonne, Christian; Albert, Céline; Bustnes, Jan Ove; Christensen, Thomas Kjær; Ciesielski, Tomasz Maciej; Danielsen, Jóhannis; Dastnai, Sam; Eens, Marcel; Erikstad, Kjell E; Galatius, Anders; Garbus, Svend-Erik; Gilg, Oliver; Hanssen, Sveinn Are; Helander, Björn; Helberg, Morten; Jaspers, Veerle; Jenssen, Bjørn Munro; Jónsson, Jón Einar; Kauhala, Kaarina; Kolbeinsson, Yann; Kyhn, Line A.; Labansen, Aili Lage; Larsen, Martin M.; Lindstrøm, Ulf; Reiertsen, Tone Kristin; Rigét, Frank F.; Roos, Anna; Strand, Jakob; Strøm, Hallvard; Søndergaard, Jens; Sun, Jiachen; Teilmann, Jonas; Therkildsen, Ole Roland; Thórarinsson, Thorkell Lindberg; Tjørnløv, Rune Skjold; Wilson, Simon; Eulaers, Igor (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A wide range of species, including marine mammals, seabirds, birds of prey, fish and bivalves, were investigated for potential population health risks resulting from contemporary (post 2000) mercury (Hg) exposure, using ...
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...