• Analyse av dødelighetsdata fra spørreundersøkelse om velferd hos rensefisk 

   Stien, Lars Helge; Størkersen, Kristine Vedal; Gåsnes, Siri Kristine (Rapport fra havforskningen;2020 - 6, Research report, 2020)
  • Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production 

   Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The health and welfare of farmed fish are often regarded with less concern than for other production animals. This review compares the Norwegian legal health and welfare frameworks for broiler chickens and farmed salmon, ...
  • Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter 

   Sandberg, Merete Gisvold; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Størkersen, Kristine Vedal; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S (Research report, 2012)
   Dette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er her derfor å forstå som ...
  • Fish protection during fish production. Organizational conditions for fish welfare 

   Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Gismervik, Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Too many salmon die during production at Norwegian fish farms. Earlier research shows that most farmed salmon die in operations partly related to protection of the wild salmon (from salmon lice), but it is not known how ...
  • Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases 

   Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To obtain insight into perceptions of how fish welfare and health is governed in Norwegian aquaculture, this study investigates three conflict cases: salmon lice, pancreas disease and farm siting. Using surveys and in-depth ...
  • Minding the Gaps in Fish Welfare: The Untapped Potential of Fish Farm Workers 

   Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Gismervik, Kristine; Kristiansen, Tore S.; Osmundsen, Tonje; Størkersen, Kristine Vedal; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The welfare of farmed fish is often regarded with less concern than the welfare of other husbandry animals, as fish are not universally classified as sentient beings. In Norway, farmed fish and other husbandry animals are ...