• Relevant product categories from mesopelagic fisheries. D3.8 

   Solstad, Runar Gjerp; Bald, Carlos; Iñarra, Bruno; Hayes, Maria; Jenssen, Marte; Gallagher, Michael; Wiech, Martin; Albrektsen, Sissel (Research report, 2022)
  • Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marine restråstoff og marine arter 

   Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Berntssen, Marc HG; Ørnsrud, Robin; Sele, Veronika; Solstad, Runar Gjerp; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Steinsholm, Silje; Aas, Turid Synnøve; Kokkali, Marialena; Carvajal, Ana Karina; Dragøy, Ragnhild (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og ...