• Resultater fra tokt med F/F "G.O. Sars" I Barentshavet 4.-19.8 1984 

      Hassel, Arne; Loeng, Harald; Rey, Francisco; Solberg, Tor (Rapport/Notat Fysisk oseanografi;FO 8410, Working paper, 1984-12-20)
      Rapporten oppsununerer feltundersøkelsene under NFFR-prosjektet "Loddas næringsforhold ved iskanten" i august 1984. Tre områder i Barentshavet ble undersøkt og rapporten presenterer enkelte resultater fra disse områdene. I ...