• Beiteadferd hos torsk relatert til ei nyutviklet torsketeine 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Innomar AS har utviklet en ny type torsketeine som har som mål å lede torsken lettere inn i teina, hindre at torsken rømmer og samtidig kan holde på stor biomasse. Disse tre faktorene er det behov for å systematisk undersøke ...
  • Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea 

   Humborstad, Odd Børre; Eliassen, Lasse Krøger; Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Hjelset, Ann Merete (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During a 2018 retrieval cruise for abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea, approximately 8600 pots abandoned 1.5 years earlier were recovered. Forty-three percent of a subsample of 1000 pots ...
  • Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea 

   Humborstad, Odd Børre; Eliassen, Lasse Krøger; Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Ingolfsson, Olafur Arnar; Hjelset, Ann Merete (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During a 2018 retrieval cruise for abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea, approximately 8600 pots abandoned 1.5 years earlier were recovered. Forty-three percent of a subsample of 1000 pots ...
  • Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Akkar og sild er de vanligste agnene som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Ut fra økonomiske og etiske betraktninger er det viktig å erstatte dagens agn med alternative restråstoffkilder som har liten ...
  • Forbedring av kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske. Faglig sluttrapport 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Haugan, Erling; Gomez, David Izquierdo; Thesslund, Tina; Hustad, Anette (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   I dag brukes det utelukkende sammenleggbare en-kammerteiner for fangst av kongekrabbe på Finnmarkskysten. Det er ingen krav om å bruke rømningsveier i teinene, men fiskerne bruker likevel rømningsveier for å prøve å selektere ...
  • Improving size selection in the Norwegian red king crab (Paralithodes camtschaticus) fishery through modification to pot design and soak time. 

   Anders, Neil; Arnesen, Kenneth; Hustad, Anette; Jørgensen, Terje; Løkkeborg, Svein; Siikavuopio, Sten Ivar; Thesslund, Tina; Utne-Palm, Anne Christine (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Red king crab (Paralithodes camtschaticus) represent a valuable inshore fisheries resource for communities in northern Norway. The fishery is regulated east of the 26th meridian by vessel quotas and a minimum landing size ...
  • Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle (Research report, 2017)
  • Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe - minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet 

   Utne-Palm, Anne Christine; Siikavuopio, Sten Ivar; Jørgensen, Terje; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Thesslund, Tina; Saltskår, Jostein; Anders, Neil; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen;2021 - 38, Research report, 2021)
   Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) representerer en viktig næring for mindre kystfartøy og sjømatindustrien i nord, spesielt i Finnmark der det regulerte fisket skjer. I dette fiskeriet brukes det i dag i all hovedsak ...
  • Towards more efficient longline fisheries: fish feeding behaviour, bait characteristics and development of alternative baits 

   Løkkeborg, Svein; Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Utne-Palm, Anne Christine; Ferter, Keno (Journal article; Peer reviewed, 2014-06-14)
   Better knowledge of food search behavior in fish is essential for studies that aim to improve longline fishing, particularly through bait development. This review provides an overview of our understanding of how fish detect ...
  • Uttesting av agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio) 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Agnbehovet til en båt som fisker med 10000 teiner (1,5 kg agn per teine) og som har 250 effektive fiskedøgn vil utgjøre ca 500 ...
  • Uttesting av Innomar torsketeine i lab og under kommersielle forhold 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Evensen, Tor Hatten; Hustad, Anette; Haugan, Erling; Martinsen, Ståle (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Teinefiske har lang historie, og har vært brukt i flere tusen år, både på skalldyr og fisk. Teiner har flere positive egenskaper som fortsatt gjør den til et aktuelt redskap i moderne fiskeri. Selv om teiner pr i dag ikke ...
  • Utvikling av et miljø- og ressursvennlig teinefiske etter snøkrabbe - Økt fangsteffektivitet, selektivitet og velferd 

   Humborstad, Odd Børre; Anders, Neil; Jørgensen, Terje; Løkkeborg, Svein; Saltskår, Jostein; Schuster, Erik; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina (Rapport fra havforskningen;2023 - 51, Research report, 2023)
   Prosjektet «Utvikling av et miljø- og ressursvennlig teinefiske etter snøkrabbe» har bestått av fire arbeidspakker og ble gjennomført som en kombinasjon av atferdsforsøk i lab og fiskeforsøk i felt. I den første arbeidspakken ...
  • Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg - Sluttrapport FHF 

   Humborstad, Odd Børre; Løkkeborg, Svein; Utne-Palm, Anne Christine; Saltskår, Jostein; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Bjørkevoll, Ingebrigt; Helgesen, Paul Jacob (Rapport fra havforskningen;2021 - 58, Research report, 2021)
   Prosjektet “Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg” er et samarbeidsprosjekt mellom forskere, oppdrettere, fiskere og fiskekjøpere. A kvakulturregelverket forbyr fiske nærmere enn 100 meter fra flytende oppdrettsanlegg ...