• Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur 

   Stien, Lars Helge; Bui, Samantha; Nilsson, Jonatan; Madaro, Angelico; Fjelldal, Per Gunnar; Schrøder, Merete Bjørgan; Venås, Birger; Johansen, Malin; Seternes, Tore; Åkesson, Caroline Piercey; Wisløff, Helene; Brinchmann, Monica Fengsrud; Patel, Deepti Manjari; Iversen, Martin Haugmo (Rapport fra havforskningen;2022 - 39, Research report, 2022)
   Formålet med forsøkene i arbeidspakke 2 i TermVel-prosjektet var å avdekke effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling av laks gitt ulik utgangstemperatur, ulik behandlingstemperatur og ulik Δt (differanse mellom ...
  • Long-term welfare effects of repeated warm water treatments on Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Moltumyr, Lene; Nilsson, Jonatan; Madaro, Angelico; Seternes, Tore; Winger, Fredrik Agerup; Rønnestad, Ivar; Stien, Lars Helge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Warm water treatment has in recent years become widely used for ridding salmonids of sea lice in aquaculture although the consequences of the treatment for fish welfare are not adequately investigated. The objective of ...