• Akustisk sensor for fangstkontroll i notfiske - Spesifikasjoner for montering og bruk 

      Tenningen, Maria; Schuster, Erik; Saltskår, Jostein; Øvredal, Jan Tore (Rapport fra havforskningen;2021 - 11, Research report, 2021)
      Fangst- og redskapsovervåking gir kontroll over fangstprosessen og kan bidra til å redusere utilsiktet dødelighet og gi et mer målrettet og effektivt fiske. I prosjekt «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» (FHF ...