• Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning: LINDESNES - Effekter på hummer i Klippeskjær bevaringsområde 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Alf Ring; Sannæs, Hanne; Kleiven, Portia Joy Nillos (Rapport fra havforskningen;2019 - 12, Research report, 2019)
   Havforskningsinstituttet har siden 2011 gjennomført prøvefiske etter hummer i Klippeskjær bevaringsområde for å undersøke effekter av hummerfredningen som ble innført i 2013. I perioden frem til 2015 har fangsten av hummer ...
  • Development of eleven microsatellite loci in the deep-sea black scabbardfish (Aphanopus carbo) 

   Knutsen, Halvor; Catarino, Diana; Sannæs, Hanne; Stefanni, Sergio (Journal article; Peer reviewed, 2009-06)
   We developed 11 microsatellite loci primers in the bathypelagic black scabbardfish (Aphanopus carbo), a novelty for deep-sea fishes. All markers were obtained from partial genomic DNA libraries enriched for tetranucleotide ...
  • Development of twelve microsatellite loci in the corkwing wrasse (Symphodus melops) 

   Knutsen, Halvor; Sannæs, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   We developed 12 microsatellite loci primers in 8 the corkwing wrasse (Symphodus melops). All markers 9 were obtained from partial genomic DNA libraries enri-10 ched for tetranucleotide repeats and characterized in 32 11 ...
  • Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr, Flatanger 2014 

   Bodvin, Torjan; Steen, Henning; Hansen, Hege Øverbø; Sannæs, Hanne; Bosgraaf, Sebastian; Moy, Frithjof (Rapport fra Havforskningen;Nr. 2 - 2015, Working paper, 2014-12-30)
   The Institute of Marine Research studied effects of kelp (Laminaria hyperborea) harvesting on near shore fish and crab abundance in Flatanger, Nord-Trøndelag in August 2014. Recordings were made using fixed underwater ...
  • Estimating cod egg developmental stage based on DNA concentration 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Sannæs, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Pelagic egg surveys are commonly used to map Atlantic cod spawning areas in the northeastern Atlantic. However, a sampling location may not necessarily indicate a spawning location, because more developed eggs may have ...
  • Genetisk analyse av skreitoktets eggsurvey 2022 

   Fuglebakk, Edvin; Thorsen, Anders; Mellerud, Ida Kristin; Sodeland, Marte; Sannæs, Hanne (Rapport fra havforskningen;2024 - 19, Research report, 2024)
   Vi har bestemt artssammensetning i eggprøver fra skreitoktets eggsurvey i 2022 med genetisk analyse. Formålet har vært å kvalitetssikre den mikroskopiske artsbestemmelsen som inngår i den faste skreitoktprotokollen. Vi har ...
  • In situ recordings of large gelatinous spheres from NE Atlantic, and the first genetic confirmation of egg mass of Illex coindetii (Vérany, 1839) (Cephalopoda, Mollusca) 

   Ringvold, Halldis; Taite, Morag; Allcock, A. Louise; Vecchione, Michael; Péan, Michel; Sandulli, Roberto; Johnsen, Geir; Fjellheim, Arne; Bakke, Snorre; Sannæs, Hanne; Synnes, Ann-Elin; Coronel, José; Hansen, Martin; Olejar, Peter; Eliassen, Geir; Eliassen, Anita; Klungland, Karl (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In total, 90 gelatinous spheres, averaging one meter in diameter, have been recorded from ~ 1985 to 2019 from the NE Atlantic Ocean, including the Mediterranean Sea, using citizen science. More than 50% had a dark streak ...
  • Kartlegging av gytefelt 

   Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Nedreaas, Kjell Harald; Sannæs, Hanne; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof E. (Fisken og Havet;1-2013, Research report, 2013-01)
   Gytefelt er et nøkkelområde for reproduksjon hos fisk, og gytefelt for kysttorsk kartlegges gjennom ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper”. Målsettingen med kartleggingen er å stedfeste og verdisette ...
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2014 

   Steen, Henning; Husa, Vivian; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof; Hansen, Hege Øverbø; Sannæs, Hanne; Bosgraaf, Sebastian (Rapport fra Havforskningen;Nr. 1 - 2015, Working paper, 2014-12-31)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in southern parts of Nordland county in 2013 and 2014. Survey stations included both kelp harvested areas ...
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2015 

   Steen, Henning; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof; Sannæs, Hanne; Hansen, Hege Øverbø (Rapport fra Havforskningen;26-2015, Working paper, 2015-12-31)
   Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på Helglandskysten i Nordland i 2015. Totalt så ble det høstet 9.963 tonn stortare fordelt på 6 ...