• Algeovervåking i Norge 1993 

      Fyllingen, Inger; Søyland, Henrik; Martinussen, Ingrid (Fisken og havet, Research report, 1995)
      Fra mars til oktober i 1993 ble det utført ukentlig algeovervåking fra en rekke stasjoner fra Svenskegrensen til Tromsø. Algedata fra 30 av disse er sammenholdt med meteorologiske data. Våroppblomstringen startet i ...