• Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Ingolfsson, Olafur; Sørheim, Egil (Research report, 2016)
   Trålfiske etter vassild er et relativt rent fiskeri med nokså lite bifangst, men det er likevel ønskelig å redusere bifangsten av bl.a. hyse og kolmule ytterligere. Denne rapporten beskriver forsøk der en ekstra forlengelse ...
  • Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål. Faktaark. 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Ingolfsson, Olafur; Sørheim, Egil (Research report, 2016)
   I det Norske fisket etter vassild (Argentina silus) er fartøykvotene relativt små og en lønnsom avvikling av fisket forutsetter at kvantumet tas på kortest mulig tid. Tauingene i fiskeriet er lange og dette skaper risiko ...