• Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020 

   Søvik, Guldborg; Dalpadado, Padmini; Falkenhaug, Tone; Sævik, Pål Næverlid; Jenssen, Maria; Larsen, Marita; Hannisdal, Rita; Rønning, Jon; Olsen, Siri Aaserud; Samuelsen, Ole Bent; Agnalt, Ann-Lisbeth; Thangstad, Trude Hauge; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Grøsvik, Bjørn Einar; Hatland, Siren; Bruvik, Aina; Tjensvoll, Tore; Couillard, Felicia Dawn; Korneliussen, Patrick-Andre (Rapport fra havforskningen;2021 - 3, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet begynte med en systematisk registrering av innrapporterte funn av strandet krill i 2014. Antall tilfeller var få fra 2014 til 2017, men økte kraftig i 2018 og har siden holdt seg på dette nivået. ...
  • Genetic analyses verify sexually mature escaped farmed Atlantic cod and farmed cod eggs in the natural environment 

   Jorde, Per Erik; van der Meeren, Terje; Quintela, Maria; Dahle, Geir; Mateos-Rivera, Alejandro; Aase, Marit; Norberg, Birgitta; Sævik, Pål Næverlid; Bjørn, Pål Arne; Glover, Kevin Alan (Dataset, 2024-03-07)
   Dataset for "Genetic analyses verify sexually mature escaped farmed Atlantic cod and farmed cod eggs in the natural environment" published in Evolutionary Applications, a Wiley journal. The information consists of an ...
  • The impact of anti-sea lice pesticides, azamethiphos and deltamethrin, on European lobster (Homarus gammarus) larvae in the Norwegian marine environment 

   Parsons, Aoife Elizabeth; Escobar, Rosa; Sævik, Pål Næverlid; Samuelsen, Ole Bent; Agnalt, Ann-Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Anti-sea lice pesticides, used in the salmonid aquaculture industry, are a growing environmental concern due to their potential to adversely affect non-target crustaceans. Azamethiphos and deltamethrin are two bath treatment ...
  • Kunnskapsstøtte om miljøeffekter av kobber. Delrapport I 

   Grøsvik, Bjørn Einar; Ghebretnsae, Dawit Berhe; Mortensen, Stein; Sævik, Pål Næverlid (Rapport fra havforskningen;2022 - 50, Research report, 2023)
   Vi har sammenstilt kunnskap om bruk av kobber som grohemmende middel på nøter i norsk oppdrettsnæring med hvor mye som kommer fra fôrspill og fekalier, med grenseverdier fra fôr, kystvann og sediment. Vi viser også kobbernivå ...
  • The lunar compass of European glass eels (Anguilla anguilla) increases the probability that they recruit to North Sea coasts 

   Cresci, Alessandro; Sandvik, Anne Dagrun; Sævik, Pål Næverlid; Ådlandsvik, Bjørn; Olascoaga, Maria Josefina; Miron, Philippe; Durif, Caroline; Skiftesvik, Anne Berit; Browman, Howard; Vikebø, Frode Bendiksen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The European eel hatches in the Sargasso Sea and migrates across the Atlantic Ocean toward Europe. At the continental shelf, larvae metamorphose into glass eels and then recruit to coastal habitats and estuaries. Among ...
  • Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk 

   Lien, Vidar Surén; Johnsen, Ingrid Askeland; Sandvik, Anne Dagrun; Sævik, Pål Næverlid; Skardhamar, Jofrid (Rapport fra havforskningen;2022 - 36, Research report, 2022)
   For å estimere påvirkningen lakselus fra oppdrett har på vill laksefisk langs hele norskekysten er det utviklet en rekke modellprodukt. Modellproduktene presentert i denne rapporten er ment å bli vurdert sammen med ...
  • Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk i 2023 

   Skardhamar, Jofrid; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Sævik, Pål Næverlid; Lien, Vidar Surén (Rapport fra havforskningen;2023 - 57, Research report, 2023)
   I denne rapporten presenteres Havforskningsinstituttets modellprodukter til Trafikklysvurderingen; modellert smittepress og påslag av lus på utvandrende postsmolt langs hele norskekysten. Modellproduktene er ment å bli ...
  • Modelling chemical releases from fish farms: impact zones, dissolution time, and exposure probability 

   Sævik, Pål Næverlid; Agnalt, Ann-Lisbeth; Samuelsen, Ole Bent; Myksvoll, Mari Skuggedal (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Tarpaulin bath treatments are used in open net-pen finfish aquaculture to combat parasitic infections, in particular sea lice. After treatment, the toxic wastewater is released directly into the ocean, potentially harming ...
  • Parasite development affect dispersal dynamics; infectivity, activity and energetic status in cohorts of salmon louse copepodids 

   Skern-Mauritzen, Rasmus; Sissener, Nini; Sandvik, Anne Dagrun; Meier, Sonnich; Sævik, Pål Næverlid; Skogen, Morten D.; Vågseth, Tone; Dalvin, Sussie; Skern-Mauritzen, Mette; Bui, Samantha (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The salmon louse, Lepeophtheirus salmonis, is a parasitic copepod infecting wild and farmed salmonid fishes in the northern hemisphere. It has a direct lifecycle with a planktonic dispersal phase and an infective copepodid ...
  • Prediction of salmon lice infestation pressure in a Norwegian fjord 

   Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Myksvoll, Mari Skuggedal; Sævik, Pål Næverlid; Skogen, Morten D. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A further growth in the Norwegian aquaculture industry might potentially be hampered by the conclusion that it is not environmentally sustainable. As direct measurements of the lice induced mortality on wild salmonids are ...
  • Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Harvey, Alison C.; Sævik, Pål Næverlid; Sandvik, Anne Dagrun; Ugedal, Ola; Ådlandsvik, Bjørn; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin; Karlsen, Ørjan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Simulating particle organic matter dispersal beneath Atlantic salmon fish farms using different resuspension approaches 

   Carvajalino-Fernandez, Marcos Antonio; Sævik, Pål Næverlid; Johnsen, Ingrid Askeland; Albretsen, Jon; Keeley, Nigel B. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   An accurate representation of the particle organic matter (POM) footprint is necessary in order to effectively predict impacts upon benthic communities and the risk of excessive organic enrichment beneath aquaculture ...
  • Utvandring av virtuell postsmolt 2018/2019 

   Johnsen, Ingrid Askeland; Sævik, Pål Næverlid; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2019 - 55, Research report, 2019)
   For å estimere belastninga vill atlantisk laks (Salmo salar) opplever grunna påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) frå oppdrettsanlegg i løpet av utvandringa som postsmolt, er det køyrt ein modell som fører virtuelle ...