• Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen 

   Fossum, Petter; Mork, Kjell Arne; Tverberg, Vigdis; Boitsov, Stepan; Heldal, Hilde Elise; Bagøien, Espen; Rønning, Jon; Slotte, Aril; Vollen, Tone; Wienerroither, Rupert; Dahle, Geir; Buhl-Mortensen, Pål; Øien, Nils; Øigård, Tor Arne; Fauchald, Per (Rapport fra Havforskningen;Nr. 16 - 2012, Working paper, 2012-05)
   Resultatene fra et tokt med ”G.O. Sars” på Jan Mayenryggen i oktober 2011 blir sammenstilt med våre andre overvåkingsdata og info fra litteraturen. Hensikten med prosjektet er å beskrive miljø og marine ressurser på sokkelen ...
  • Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020 

   Søvik, Guldborg; Dalpadado, Padmini; Falkenhaug, Tone; Sævik, Pål Næverlid; Jenssen, Maria; Larsen, Marita; Hannisdal, Rita; Rønning, Jon; Olsen, Siri Aaserud; Samuelsen, Ole Bent; Agnalt, Ann-Lisbeth; Thangstad, Trude Hauge; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Grøsvik, Bjørn Einar; Hatland, Siren; Bruvik, Aina; Tjensvoll, Tore; Couillard, Felicia Dawn; Korneliussen, Patrick-Andre (Rapport fra havforskningen;2021 - 3, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet begynte med en systematisk registrering av innrapporterte funn av strandet krill i 2014. Antall tilfeller var få fra 2014 til 2017, men økte kraftig i 2018 og har siden holdt seg på dette nivået. ...