• Importance of fast ice and glacier fronts for female polar bears and their cubs during spring in Svalbard, Norway 

   Freitas, Carla; Kovacs, Kit M.; Andersen, Magnus; Aars, Jon; Sandven, Stein; Skern-Mauritzen, Mette; Pavlova, Olga; Lydersen, Christian (Journal article; Peer reviewed, 2012-02-13)
   Arctic sea ice is declining rapidly, making it vital to understand the importance of different types of sea ice for ice-dependent species such as polar bears Ursus maritimus. In this study we used GPS telemetry (25 polar ...
  • Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020 

   Jelmert, Anders; Sandø, Anne Britt; Frie, Anne Kirstine Højholt; Bogstad, Bjarte; Grøsvik, Bjørn Einar; Eriksen, Elena; Hallfredsson, Elvar H.; Stenevik, Erling Kåre; Bagøien, Espen; Ottersen, Geir; Skaret, Georg; Höffle, Hannes; Vee, Ida; Johansson, Josefina; Jørgensen, Lis Lindal; McBride, Margaret; Chierici, Melissa; Dalpadado, Padmini; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Lien, Vidar Surén; Høines, Åge Sigurd; Fransson, Agneta; Sundfjord, Arild; von Quillfeldt, Cecilie; Lydersen, Christian; Hop, Haakon; Strøm, Hallvard; Johnsen, Hanne; Routti, Heli Anna Irmeli; Danielsen, Ida Kristin; Aars, Jon; Kovacs, Kit M.; Helgason, Lisa Bjørnsdatter; Itkin, Mikhail; Pavlova, Olga; Assmy, Philipp; Descamps, Sebastien; Lind, Sigrid; Gerland, Sebastian; Skotte, Gunnar; Stene, Kristine O.; Leiknes, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Jensen, Henning; Jensen, Andre Frantzen; Green, Norman Whitaker; Lorentsen, Svein Håkon (Rapport fra havforskningen;2020 - 13, Research report, 2020)
   I rapporten dekkes tre hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i Barentshavet siden 2016 med vekt på å beskrive hvordan sentrale prosesser påvirker tilstanden; (2) en mer detaljert beskrivelse ...
  • Svalbard fjord environments with land-fast sea ice as arenas for climate research, monitoring, remote sensing validation, and dedicated process studies 

   Gerland, Sebastian; Divine, Dmitry V; Fransson, Agneta; Granskog, Mats; Pavlova, Olga; Chierici, Melissa; Høyland, Knut Vilhelm; Johansson, Malin; Marchenko, Aleksey (Peer reviewed; Journal article, 2020)