• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Assessment of risk and risk-reducing measures related to the introduction and dispersal of the invasive alien carpet tunicate Didemnum vexillum in Norway 

   Järnegren, Johanna; Gulliksen, Bjørn; Husa, Vivian; Malmstrøm, Martin; Oug, Eivind; Berg, Paul Ragnar; Bryn, Anders; Geange, Sonya Rita; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Kirkendall, Lawrence Richard; Nielsen, Anders; Sandercock, Brett Kevin; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Didemnum vexillum is colonial sea squirt, a marine species which originates from the northwest Pacific; it was first recorded in Norway in November 2020. Didemnum vexillum is an alien species, meaning that it is a species ...
  • Effekter av oksygensvikt på fjordfauna: Bunnfauna og miljø i fjorder på Skagerrakkysten 

   Buhl-Mortensen, Lene; Aure, Jan; Alve, Elisabeth; Husum, Katrine; Oug, Eivind (Fisken og havet, Research report, 2006)
  • Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester 

   Sundet, Jan Henry; Jenssen, Maria; Fuhrmann, Mona Maria; Oug, Eivind (Rapport fra havforskningen;2019 - 19, Research report, 2019)
   På oppdrag av TauTech AS gjennomførte Havforskningsinstituttet i samarbeid med NIVA en undersøkelse hvor målsetningen var å studere effekter på bunnfauna og bunnsedimenter ved bruk av et nytt fangstredskap for haneskjell, ...
  • Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Oug, Eivind; Buhl-Mortensen, Pål; Thormar, Jonas; Dolan, Margaret; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Systad, Geir Helge Rødli; van Son, Thijs Christiaan (NIVA-rapport, Research report, 2021)
   Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere ...
  • Forslag til metodikk for å vurdere økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevante marine naturenheter 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie; Brkljacic, Marijana Stenrud; Thormar, Jonas; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Oug, Eivind (NIVA-rapport, Research report, 2022)
   Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og ...
  • Forslag til variabler for økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevant marin natur 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie; Brkljacic, Marijana Stenrud; Thormar, Jonas; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Oug, Eivind (NIVA-rapport, Research report, 2022)
   Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og ...
  • Kystvann (bunn og pelagisk) 

   Oug, Eivind; Christie, Hartvig; Eikrem, Wenche; van der Meeren, Gro; Nilssen, Kjell Tormod; Lorentsen, Svein-Håkon (DN-utredning;3-2010, Chapter, 2010-09-23)
   Norge har en kystlinje på ca. 2500 km målt langs den såkalte grunnlinjen fra svenskegrensen til Grense Jakobselv. Grunnlinjen trekkes mellom ytterpunktene på landformasjoner som stikker opp over vannflaten. Målt langs land ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Marine indikatorer 

   van der Meeren, Gro; Øigård, Tor Arne; Øien, Nils; Nilssen, Kjell Tormod; Oug, Eivind; Sunnanå, Knut; Jakobsen, Tore; Mehl, Sigbjørn; Kvamme, Cecilie; Torstensen, Else; Stenevik, Erling Kåre; Planque, Benjamin; Helle, Gunnar; Gjøsæter, Jakob; Skiftesvik, Anne Berit; Aglen, Asgeir; Johannessen, Tore; Dommasnes, Are; Naustvoll, Lars-Johan; Moy, Frithjof E.; Falkenhaug, Tone; Melle, Webjørn; Knutsen, Tor; Eriksen, Elena; Jørgensen, Lis Lindal; Fosså, Jan Helge; Bannister, Raymond; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Strand, Øivind; Søvik, Guldborg; Jelmert, Anders; Knutsen, Jan Atle; Enersen, Svein Erik; Edvardsen, Hanne; Kroglund, Tone; Pedersen, Atle; Eikrem, Wenche; Bekkby, Trine; Tveite, Stein (DN-utredning;4-2010, Chapter, 2010-09)
   The Nature Index (NI) is established to get an overview of the state and development of biodiversity within the major ecosystems of Norway. It includes marine, limnic and terrestrial ecosystems. The aim of the index is to ...
  • Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak 

   Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skagerrak has been subject to several anthropogenic influences over the past decades, with climate change and eutrophication being considered as the most serious and large-scale disturbance factors. The present study reports ...
  • Structural and functional changes of soft-bottom ecosystems in northern fjords invaded by the red king crab (Paralithodes camtschaticus) 

   Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Cochrane, Sabine K.J. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The red king crab invaded Norwegian coastal waters in the early 1990s after having been introduced from the northern Pacific to the Russian Barents Sea coast. The crab stock increased rapidly in NE northern Norway in the ...
  • The Nature Index: A General Framework for Synthesizing Knowledge on the State of Biodiversity 

   Certain, Grégoire; Skarpaas, Olav; Bjerke, Jarle-Werner; Framstad, Erik; Lindholm, Markus; Nilsen, Jan-Erik; Norderhaug, Ann; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann-Kristin; van der Meeren, Gro; Aslaksen, Iulie; Engen, Steinar; Garnåsjordet, Per-Arild; Kvaløy, Pål; Lillegård, Magnar; Yoccoz, Nigel G.; Nybø, Signe (Journal article; Peer reviewed, 2011-04-22)
   The magnitude and urgency of the biodiversity crisis is widely recognized within scientific and political organizations. However, a lack of integrated measures for biodiversity has greatly constrained the national and ...
  • Utredning om benthos-samfunnene på kyststrekningen Fulehuk - Stad 

   Moy, Frithjof E.; Fredriksen, Stein; Gjøsæter, Jakob; Hjolman, Staffan; Jacobsen, Tone; Johannessen, Tore; Lein, Tor Eiliv; Oug, Eivind; Tvedten, Øyvind F. (NIVA-rapport;OR-3551, Research report, 1996-10-14)
   Målsetningen har vært å sammefatte relevant kunnskap til en beskrivelse av de økologiske samfunn på hard- og bløtbunn langs kyststrekningen Fulehuk (Oslofjorden) - Stad (Vestlandet), med hovedvekt på forhold som kan gi ...