• Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Arbeidsrapport 2017-2018 

      Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Søvik, Guldborg; Grefsrud, Ellen Sofie; Ottesen, Dag (Rapport fra havforskningen;2019 - 14, Research report, 2019)
      Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetting med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene og ...