• Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions 

   Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Falkenhaug, Tone; Fossøy, Frode; Forsgren, Elisabet; Grefsrud, Ellen Sofie; Hjelset, Ann Merete; Hanssen, Frank Ole; Husby, Even; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein; Olsen, Siri Aaserud; Sandvik, Hanno (Rapport fra havforskningen;2022 - 8, Research report, 2022-04-28)
   Norway has the second longest coastline in the world, and it is challenging to monitor non-indigenous marine species (NIMS) along the entire shore including the Norwegian areas in the Barents Sea and along Svalbard. There ...
  • Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020 

   Søvik, Guldborg; Dalpadado, Padmini; Falkenhaug, Tone; Sævik, Pål Næverlid; Jenssen, Maria; Larsen, Marita; Hannisdal, Rita; Rønning, Jon; Olsen, Siri Aaserud; Samuelsen, Ole Bent; Agnalt, Ann-Lisbeth; Thangstad, Trude Hauge; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Grøsvik, Bjørn Einar; Hatland, Siren; Bruvik, Aina; Tjensvoll, Tore; Couillard, Felicia Dawn; Korneliussen, Patrick-Andre (Rapport fra havforskningen;2021 - 3, Research report, 2021)
   Havforskningsinstituttet begynte med en systematisk registrering av innrapporterte funn av strandet krill i 2014. Antall tilfeller var få fra 2014 til 2017, men økte kraftig i 2018 og har siden holdt seg på dette nivået. ...
  • Sporing av utslipp fra matfiskanlegg ved hjelp av fettsyrer 

   Olsen, Siri Aaserud; Husa, Vivian (Rapport fra Havforskningen;10-2015, Working paper, 2015)
  • Tracing fish farm waste in the northern shrimp Pandalus borealis (Kroyer, 1838) using lipid biomarkers 

   Olsen, Siri Aaserud; Ervik, Arne; Grahl-Nielsen, Otto (Journal article; Peer reviewed, 2012-02-08)
   A large amount of organic effluents are released annually from coastal fish farming locations primarily in the form of faeces that settle to the seabed, where they become a substantial food source for benthic communities. ...