• Toktrapport [7/6 - 6/7, 2002] 

      Alvarez, Jaime; Bakkeplass, Kjell; Lauvås, Kåre; Nygaard, Jan E.; Nordgård, Olav; Skjold, Bente ([Toktrapport/Havforskningsinstituttet];Nr. 14, Working paper, 2002-07-08)