• Flatfisk 86 

      Folkvord, Arild; Naas, Kjell Emil; Næss, H; Havforskningsinstituttet. Avdeling for akvakultur, Austevoll (Others, 1986)