• Achieving Reliable Estimates of the Spatial Distribution of Kelp Biomass 

   van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Steen, Henning; Albretsen, Jon; Furevik, Birgitte Rugaard; Elvenes, Sigrid; Moy, Frithjof; Norderhaug, Kjell Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Kelp forests are highly productive systems that are important ecologically and commercially as well as in a blue carbon perspective. Given their importance, there is an urgent need to achieve reliable estimates of the ...
  • Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr i Vikna, Nord-Trøndelag 2013 

   Bodvin, Torjan; Steen, Henning; Moy, Frithjof (Rapport fra Havforskningen;Nr. 38-2014, Working paper, 2014-12-22)
   The Institute of Marine Research studied effects of kelp (Laminaria hyperborea) harvesting on near shore fish and crab abundance in Vikna (Nord-Trøndelag) in June (before) and August (after) 2013. A similar follow up ...
  • Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr Nord-Trøndelag 2012 

   Steen, Henning; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof (Fisken og havet;4-2013, Research report, 2013-04-16)
   The Institute of Marine Research studied effects of kelp (Laminaria hyperborea) harvesting on nearshore fish and crab abundance in Nord-Trøndelag in August 2012. Recordings were made using fixed underwater camera systems ...
  • Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr, Flatanger 2014 

   Bodvin, Torjan; Steen, Henning; Hansen, Hege Øverbø; Sannæs, Hanne; Bosgraaf, Sebastian; Moy, Frithjof (Rapport fra Havforskningen;Nr. 2 - 2015, Working paper, 2014-12-30)
   The Institute of Marine Research studied effects of kelp (Laminaria hyperborea) harvesting on near shore fish and crab abundance in Flatanger, Nord-Trøndelag in August 2014. Recordings were made using fixed underwater ...
  • Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark 

   Dahl, Einar; Knutsen, Jan Atle; Albretsen, Jon; Espeland, Sigurd Heiberg; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Knutsen, Halvor; Jelmert, Anders; Kleiven, Alf Ring; Moland, Even; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Olsen, Esben Moland; Thorbjørnsen, Susanna Huneide (Rapport fra Havforskningen;Nr. 3 - 2015, Working paper, 2015-02)
  • Predation mortality from ambush and cruising predators on newly-settled 0-group gadoids 

   Pedersen, Torstein; Strand, Hans Kristian; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We investigated predation from an ambush predator (shorthorn sculpin) and two cruising predators (Atlantic cod and saithe) on bottom-settled 0-group cod and saithe juveniles in a fjord in northern Norway. Stomach contents ...
  • Prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag – Gjenvekstundersøkelser 2010–2014 

   Steen, Henning; Moy, Frithjof; Bodvin, Torjan (Rapport fra Havforskningen;Nr. 37-2014, Working paper, 2014-12-31)
   The Institute of Marine Research monitored the kelp (Laminaria hyperborea) vegetation and sea urchin populations in Nord-Trøndelag in 2014. The survey included previously kelp harvested areas and nearby reference areas, ...
  • Truet ålegressforekomst i indre Viksfjord, Larvik. Undersøkelser 2011-2013 i forbindelse med skjøtsel 

   Moy, Frithjof; Albretsen, Jon; Bodvin, Torjan; Naustvoll, Lars-Johan; Ohldieck, Martin (Rapport fra Havforskningen;Nr. 21-2014, Working paper, 2014-06-01)
   Viksfjorden, Larvik kommune, huser store ålegressforekomster av nasjonal viktighet, samt verdifulle grunne bløtbunnsområder og naturvernområder, inkludert et fuglereservat. Samtidig truer årvise oppblomstringer av ...
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nord-Trøndelag og Nordland i 2013 

   Steen, Henning; Moy, Frithjof; Bodvin, Torjan (Fisken og Havet;3-2014, Research report, 2014-02)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in the counties of Nord-Trøndelag and Nordland in 2013. Survey stations included both kelp harvested ...
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2014 

   Steen, Henning; Husa, Vivian; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof; Hansen, Hege Øverbø; Sannæs, Hanne; Bosgraaf, Sebastian (Rapport fra Havforskningen;Nr. 1 - 2015, Working paper, 2014-12-31)
   The Institute of Marine Research surveyed the kelp vegetation, before and after kelp (Laminaria hyperborea) harvesting in southern parts of Nordland county in 2013 and 2014. Survey stations included both kelp harvested areas ...
  • Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2015 

   Steen, Henning; Bodvin, Torjan; Moy, Frithjof; Sannæs, Hanne; Hansen, Hege Øverbø (Rapport fra Havforskningen;26-2015, Working paper, 2015-12-31)
   Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på Helglandskysten i Nordland i 2015. Totalt så ble det høstet 9.963 tonn stortare fordelt på 6 ...