• Biomassemodell for stortare - Ressursmodell for fremtidens forvaltning 

   Norderhaug, Kjell Magnus; van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Thormar, Jonas; Moy, Frithjof Emil; Knutsen, Jan Atle; Elvenes, Sigrid; Steen, Henning (Rapport fra havforskningen;2020 - 7, Research report, 2020)
   En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. ...
  • Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023 - Cruise no. 2023001004 G.O. Sars 

   Utne-Palm, Anne Christine; Søiland, Henrik; Sveistrup, Anne; Renner, Angelika; Ross, Rebecca; Moy, Frithjof Emil; Paskyabi, Mosttafa Bakhoday; Totland, Atle; Hannaas, Sigurd; de Jong, Karen; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hovland, Terje; Pedersen, Geir; Wilhelmsen, Jan Frode; Majaneva, Markus; Heum, Sverre Waardal; Skjold, William; Vågenes, Stig; Skaret, Georg; Corus, Finn; Voronkov, Andrey; Kielland, Leonard (Toktrapport;2023 - 10, Research report, 2023)
   There is very little knowledge related to how floating windfarms effect the marine environment as this is such a new “product”. Thus, the data that we gathered on this cruise will be novel in that sense. The aim of the ...
  • Ecosystem-level effects of large-scale disturbance in kelp forests 

   Norderhaug, KM; Filbee-Dexter, K; Freitas, Carla; Birkely, Sten Richard; Christensen, Lene; Mellerud, Ida Kristin; Thormar, Jonas; van Son, Thijs Christiaan; Moy, Frithjof Emil; Vázquez Alonso, M.; Steen, Henning (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Hva bestemmer egenskaper og økologisk funksjon i ålegrasenger? 

   Christie, Hartvig; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Bekkby, Trine (Research report, 2014)
   Juni 2014 ble 27 ålegrasenger i Aust-Agder undersøkt for å analysere hvilke miljøfaktorer som bestemmer egenskaper som tetthet og høyde til ålegrasplanten i engene, og om enger med tett ålegrasvegetasjon er leveområde for ...
  • Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia 

   Strand, Åsa; Blanda, Elisa; Bodvin, Torjan; Davids, Jens K.; Jensen, Lasse Fast; Holm-Hansen, Tore Hejl; Jelmert, Anders; Lindegarth, Susanne; Mortensen, Stein; Moy, Frithjof Emil; Nielsen, Pernille; Norling, Pia Carina; Nyberg, Carlo; Christensen, Helle Torp; Vismann, Bent; Holm, Mark Wejlemann; Hansen, Benni Winding; Dolmer, Per (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The Pacific oyster (Crassostrea gigas) is an invasive species that has dispersed into Scandinavia during the last few decades. The objective of this study was to evaluate the effects of extreme winter conditions on the ...
  • In a squeeze: Epibiosis may affect the distribution of kelp forests 

   Andersen, Guri Sogn; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The processes limiting the population recovery of the kelp Saccharina latissima after recent large‐scale loss from the south coast of Norway are poorly understood. Previous investigations do, however, suggest that the ...
  • Macrophytes as habitat for fish 

   Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Tveiten, Lise Ann; Moy, Frithjof Emil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As different macrophyte habitats house different distributions of invertebrates, we questioned if differences in the composition of fish in these habitats also could be identified. Additionally, we addressed the question ...
  • Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger — Risikovurdering for norske farvann 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Hansen, Pia Kupka; Fredriksen, Stein; Grøsvik, Bjørn Einar; Naustvoll, Lars Johan; Steen, Henning; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;2021 - 24, Research report, 2021)
   Det er økende interesse for makroalgedyrking, og miljøforholdene langs norskekysten er godt egnet for denne type akvakultivering. Denne rapporten beskriver et faggrunnlag for forvaltning av tillatelser for makroalgekultivering ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;, Research report, 2017)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Optimizing the use of quicklime (CaO) for sea urchin management — A lab and field study 

   Strand, Hans Kristian; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Mengede, Martin; Moy, Frithjof Emil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Mass blooms of sea urchins sometimes cause kelp forest collapses that can last for decades. Quicklime has historically been used to reverse those conditions, but the efficacy of liming has varied along latitudinal and ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Bekkby, Trine; Sigurd, Espeland; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann (Research report, 2018)
  • Recent trend reversal for declining European seagrass meadows 

   de los Santos, Carmen B; Krause-Jensen, Dorte; Alcoverro, Teresa; Marba, Núria; Duarte, Carlos M.; van Katwijk, Marieke M; Perez, Marta; Romero, Javier; Sanchez-Lizaso, Jose L; Roca, Guillem; Jankowska, Emilia; Perez-Llorens, Jose Lucas; Fournier, Jérôme; Montefalcone, Monica; Pergent, Gerard; Ruiz, Juan M; Cabaco, Susana; Cook, Kevan; Wilkes, Robert J; Moy, Frithjof Emil; Trayter, Gregori Munoz-Ramos; Arano, Xavier Seglar; de Jong, Dick J; Fernandez-Torquemada, Yolanda; Auby, Isabelle; Vergara, Juan J; Santos, Rui (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Seagrass meadows, key ecosystems supporting fisheries, carbon sequestration and coastal protection, are globally threatened. In Europe, loss and recovery of seagrasses are reported, but the changes in extent and density ...
  • Svar på høring om tillatelse til utslipp fra foreløpig anleggsvirksomhet samt mudring, dumping og utfylling i forbindelse med bygging av Stad skipstunnel. 

   Asplin, Lars; Bienfait, André Marcel; Espeland, Sigurd Heiberg; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Gagnon, Karine; Grøsvik, Bjørn Einar; Husa, Vivian; Knutsen, Halvor; Kögel, Tanja; van der Meeren, Terje; Moy, Frithjof Emil; Sivle, Lise Doksæter; Steen, Henning; Stiansen, Jan Erik; Stock, Brian; Sørhus, Elin; Valdersnes, Stig (Research report, 2022)
  • Synergism between cruising cod and ambush sculpin predators on 0-group gadoids is modified by daylight cycle and presence of aggressive wolffish 

   Strand, Hans Kristian; Pedersen, Torstein; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) and large cod (300–400 g body weight) are important predators on newly settled 0-group cod (Gadus morhua) and saithe (Pollachius virens) in Porsangerfjorden in northern Norway. ...
  • Tallknusing av sukkertaredata 

   Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats (Research report, 2014)
   Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført prosjektet «Tallknusing av sukkertare-data», på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom prosjektet har tilgjengelige data som kan ...
  • Tareundersøkelser i Nordland i 2017 

   Steen, Henning; Norderhaug, Kjell Magnus; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;9-2018, Research report, 2018)
   Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2017 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) sør i Nordland. I forkant av prøvehøstingen i 2017 ble tarevegetasjonen undersøkt ...
  • Tareundersøkelser i Nordland i 2018 

   Steen, Henning; Norderhaug, Kjell Magnus; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;44-2018, Research report, 2018)
  • Tareundersøkelser i Nordland i 2019 

   Steen, Henning; Norderhaug, Kjell Magnus; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;2020 - 9, Research report, 2020)
   Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2019 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på kyststrekningen Sømna (65° 20’ N) – Vega (65° 33’ N) i Nordland. Det ble i ...
  • The influence of permanently submerged macrophytes on sediment mercury distribution, mobility and methylation potential in a brackish Norwegian fjord 

   Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Eek, Espen; Moy, Frithjof Emil; Lydersen, Espen (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Macrophytes are shown to affect the microbial activity in different aqueous environments, with an altering of the sediment cycling of mercury (Hg) as a potential effect. Here, we investigated how a meadow with permanently ...