• Kartlegging av østersbestander i Rogaland i 2021 og 2023 - innsamling av data som grunnlag for bestandsforvaltning 

   Mortensen, Stein; Bøgwald, Mats; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Larsson, Sigmund B.; Laugen, Ane Timenes; Reamon, Molly Claire; Marcussen, Johanna Bjånes (Rapport fra havforskningen;2023 - 55, Research report, 2023)
   Flatøstersen, Ostrea edulis, er utbredt fra Marokko i syd, i Middelhavet, Svartehavet og langs kysten av Europa, nord til Vest-Norge. I det meste av utbredelsesområdet er bestandene kraftig redusert på grunn av overhøsting, ...
  • Krabbespredning i nord - Toktrapport 2023200030 

   Marcussen, Johanna Bjånes; Bakke, Snorre; Olsen, Siri Aaserud; Skardhamar, Jofrid; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2024 - 3, Research report, 2024)
   Taskekrabbe (Cancer pagurus) har spredd seg nordover i Troms, men utbredelse og bestandstetthet i Nord-Norge har så langt ikke blitt kartlagt. Det er ukjent om taskekrabbens utbredelsesområder overlapper med kongekrabbens ...
  • Ny målemetode for hummar 

   Kleiven, Alf Ring; Marcussen, Johanna Bjånes; Sørdalen, Tonje Knutsen; van der Meeren, Terje; Agnalt, Ann-Lisbeth; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2024 - 22, Research report, 2024)
   Fiskeridirektoratet ber Havforskingsinstituttet om å greie ut om føremoner og ulemper med å nytte ryggskjoldet (carapax) som mål for å fastsetje minstemål og maksimalmål, og å gje tilråding på bakgrunn av dette. Totallengde ...
  • Status: Taskekrabbe (Cancer pagurus) i Norge - Tilstand, trender og bestandsvurderingsmetoder 

   Marcussen, Johanna Bjånes; Søvik, Guldborg; Jenssen, Maria; Zimmermann, Fabian (Rapport fra havforskningen;2022 - 47, Research report, 2022)
   Taskekrabben (Cancer pagurus) er en viktig art i det kystnære fisket i Norge og finnes i betydelige mengder langs kysten helt nord til Troms med sporadisk forekomst til Nordkapp. Siden 2005 har de kommersielle landingene ...
  • Strandkrabber Carcinus maenas og strandkrabbefiskeri 

   van der Meeren, Gro Ingleid; Zimmermann, Fabian; Utne-Palm, Anne Christine; Wiech, Martin; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Kleiven, Alf Ring; Kleiven, Portia Joy Nillos; Jørgensen, Terje; Marcussen, Johanna Bjånes (Rapport fra havforskningen;2022 - 15, Research report, 2022)
   I Norge er strandkrabber, Carcinus maenas, kjent og for mange, kjær naturlig del av dyrelivet. De opptrer på grunne strender, blir ivrig fanget av barn, men er egentlig undervurdert som produkt. Dette er en art som kanskje ...
  • Taskekrabbetokt: Molde – Frøya 2021 — Havforskningsinstituttets første taskekrabbetokt 

   Marcussen, Johanna Bjånes; Jenssen, Maria; Nedreaas, Kjell Harald; Søvik, Guldborg; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2022 - 12, Research report, 2022)
   Taskekrabbetoktet ble lagt til området mellom Molde og Frøya, som er et av de viktigste områdene for kommersielt krabbefiske i Norge. Det er referansefiskere som foretar fangstregistreringer i dette området og Havforskni ...